Mae cynulleidfaoedd a chymunedau wrth wraidd popeth a wnawn. Dyma rai o'r mentrau rydym wedi ymrwymo i'w gyflawni.

Fel arfer ar ddydd Sadwrn, drwy gydol y flwyddyn, byddwn ni’n cynnal gweithdai crefft i'r teulu.

11am - 4pm 

Yn ardal y Lanfa, dan ofal tîm o hwyluswyr dwyieithog, rydyn ni'n annog pawb i ddangos eu doniau creadigol a chreu rhywbeth arbennig gyda'i gilydd mewn man diogel a chefnogol.

Mae'r sesiynau yma i bawb o bob oed: mamau, tadau, neiniau a theidiau, oedolion cyfrifol, gwarcheidwaid, brodyr a chwiorydd.

Does dim angen cofrestru, gallwch alw heibio wrth basio os oes gennych awr i'w llenwi gyda'r plantos.

Gallwch greu eich barcud eich hunan, neu ffenestr wydr amryliw; gallwch fowldio anghenfil clai neu dorchi llewys a chael hwyl mewn parti paent sbwng.

Mae'r sesiynau yma'n addas i blant 3 oed ac uwch. Does dim uchafswm oedran, ond does dim modd gadael plant ar eu pennau'u hunain.

Mae'r sesiynau'n rhad ac am ddim i chi gymryd rhan ac i greu rhywbeth, a gallwch aros am faint fynnoch.

Datblygwyd ein rhaglen i deuluoedd er mwyn rhoi cyfle i deuluoedd gael bod yn greadigol gyda'i gilydd, ac i alluogi plant o oedran ifanc: i fod yn rhydd i fynegi'u hunain, i ddysgu datrys problemau, i gydweithio, i rannu a gwneud ffrindiau, wrth iddyn nhw greu eu darn unigryw nhw o gelf.

Teuluoedd

The Lion King

Ripley Theatre yn Cyflwyno

The Little Tempest

Gan Lesley Ross

The Misadventures of David and Sam

Wedi Cyflwyno gan Al Dente Theatre

Flossy and Boo yn Cyflwyno

The Girl Who Couldn't Pretend

Cyd-gynhyrchiad rhwng Flossy and Boo a Theatrau RhCT

The Lion, The Witch and the Wardrobe