Fel arfer ar ddydd Sadwrn, drwy gydol y flwyddyn, byddwn ni’n cynnal gweithdai crefft i'r teulu.

11am - 4pm 

Yn ardal y Lanfa, dan ofal tîm o hwyluswyr dwyieithog, rydyn ni'n annog pawb i ddangos eu doniau creadigol a chreu rhywbeth arbennig gyda'i gilydd mewn man diogel a chefnogol.

Mae'r sesiynau yma i bawb o bob oed: mamau, tadau, neiniau a theidiau, oedolion cyfrifol, gwarcheidwaid, brodyr a chwiorydd.

Does dim angen cofrestru, gallwch alw heibio wrth basio os oes gennych awr i'w llenwi gyda'r plantos.

Gallwch greu eich barcud eich hunan, neu ffenestr wydr amryliw; gallwch fowldio anghenfil clai neu dorchi llewys a chael hwyl mewn parti paent sbwng.

Mae'r sesiynau yma'n addas i blant 3 oed ac uwch. Does dim uchafswm oedran, ond does dim modd gadael plant ar eu pennau'u hunain.

Mae'r sesiynau'n rhad ac am ddim i chi gymryd rhan ac i greu rhywbeth, a gallwch aros am faint fynnoch

Datblygwyd ein rhaglen i deuluoedd er mwyn rhoi cyfle i deuluoedd gael bod yn greadigol gyda'i gilydd, ac i alluogi plant o oedran ifanc: i fod yn rhydd i fynegi'u hunain, i ddysgu datrys problemau, i gydweithio, i rannu a gwneud ffrindiau, wrth iddyn nhw greu eu darn unigryw nhw o gelf.

Teuluoedd

Nativity! The Musical

Am ddim

Twrci Diolchgarwch!

Hijinx Odyssey

The Curious Muchness of Stuff and Nonsense

RED

Collar and Cuffs

The Christmas Clock

Oi Frog & Friends!

The Lion King