Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Yn anffodus, mae sioe Amser Plantos wedi'i chanslo oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws.

Dewch draw i fod yn greadigol gyda'ch rhai bychain mewn amgylchedd hwyliog a diogel.

11am - 2.30pm

Gweler dyddiadau Amser Plantos isod 

20 Mawrth, 17 Ebrill, 15 Mai, 19 Mehefin, 17 Gorffennaf.

Mae Amser Plantos yn ffefryn misol gan fabanod, mamau a thadau newydd; gall pawb wneud ffrindiau newydd, mynegi eu hunain a bod yn chwilfrydig a chreadigol mewn un lle.

Rydyn ni'n sicr y byddwch chi'n gadael gyda gwên fawr ar eich wyneb, hwiangerdd yn eich pen, ac yn edrych ymlaen at sesiwn nesaf Amser Plantos.

Does dim angen i chi archebu ymlaen llaw, piciwch draw a chewch aros faint fynnoch chi. Mae'r cyfan yn rhad ac am ddim.

Dewch â'r rhai bychain gyda chi i ganu, dawnsio, chwarae a chreu gyda rhaglen arbennig o weithgareddau yn arbennig ar eich cyfer chi a'ch plant bach.

Caiff ein gweithgareddau am ddim eu cynnal ar ddydd Gwener olaf y mis fel arfer (gwiriwch ymlaen llaw), ac maen nhw'n addas i fabanod a phlant bach hyd at bum mlwydd oed.

Ffa-la-la

Mae'r grŵp hynod greadigol Ffa-la-la yn cynnal sesiwn fywiog a dwyieithog o symud a cherddoriaeth, ac yn cynnal gweithdai dwyieithog i ddatblygu'r Gymraeg yn y blynyddoedd cynnar drwy sgiliau cerddoriaeth a symud.

Ymhlith ein hwyluswyr eithriadol o dalentog sy'n darparu'r sesiynau amser plantos, mae:

Helen Woods, cyfansoddwraig a pherfformwraig chwareus sy'n ffefryn gan holl fabanod y brifddinas, felly gallwch ddisgwyl digonedd o ganu, dawnsio a dwli.

Emma Prentis, ein hartist cymunedol sy'n curadu sesiwn grefft fynegiannol.

EIN CYFLEUSTERAU

Mae gyda ni ystod eang o gyfleusterau i'r teulu yma, gan gynnwys newid cewynnau a chyfleusterau cynhesu llaeth a bwyd, fel eich bod chi a'r rhai bach yn teimlo'n gartrefol ac yn gallu canolbwyntio ar gael hwyl.

Helpwch ni gadw’r fflam greadigol ynghyn

Cefnogwch ni heddiw