Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Gwybodaeth ac adnoddau defnyddiol i athrawon ac ysgolion sy'n cynllunio teithiau i'r Ganolfan.

LAWRLWYTHO: PDF CANLLAW DIOGELWCH I YSGOLION A GRWPIAU

LAWRLWYTHO: PDF CYNGOR CYN YR YMWELIAD

Ailgylchu i ysgolion

Mae'n aml gennym ni raglenni sioe yn weddill. Os ydyn nhw'n ddefnyddiol am weithgareddau crefftus eich ysgol yna cysylltwch â ni i drefnu casglu.

Gweithiwch gyda ni ar brosiect celf ysgol 

Os hoffech eich ysgol chi i gymryd rhan mewn prosiect celf hir dymor yna anfonwch e-bost atom ac mi wnawn ni rhoi gwybod i chi pan fo cyfle'n codi: addysg@wmc.org.uk

Ymgeisiwch am grant Mynd i Weld ar gyfer eich trip ysgol

Gall ysgolion geisio am hyd at £1000 drwy gydol y flwyddyn a bydd Cyngor Celfyddydau Cymru yn gwobrwyo hyd at 90% o'r costau. 

Archebwch daith y tu ôl i'r llenni i'ch disgyblion

Gallwn deilwra'r daith i gydfynd ag anghenion eich grwp a threfnu teithiau i blant o bob oedran.

Ar hyd y ffordd byddwch yn ymweld ag ardaloedd cefn llwyfan ac ystafelloedd wisgo a dysgu ynglŷn â'r pensaer, celf a pheirianneg yr adeilad. Mae teithiau ar gael yn Gymraeg neu'n Saesneg.