P'un a ydych chi'n gyw-dramodydd neu wedi hen sefydlu fel ymarferydd theatr, mae sawl ffordd y gallwn ni eich helpu gyda'ch taith artistig.

Yma yn y Ganolfan, rydyn ni'n cynnig pedair elfen o gymorth i artistiaid, sydd wedi'u creu yn bennaf ar gyfer pobl sy'n gweithio yn y celfyddydau perfformio.

CYMORTH A CHEFNOGAETH

Mae hyn ar gael ar gyfer unrhyw artistiaid sy'n gweithio ar brosiectau sy'n cael cymhorthdal sydd â'u gwreiddiau yng Nghymru. Byddwch yn cael:

Mynediad at ofod am ddim yn y Ganolfan i'w ddefnyddio fel y dymunwch – ar gyfer ymarferion, clyweliadau neu efallai ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu – fel mynnwch chi.

*Ond allwn ni ddim rhoi gofod i chi ar gyfer gweithgareddau na pherfformiadau cyhoeddus lle byddwch yn gwneud arian.

Mentora cynhyrchu a chreadigol am ddim. Gall ein tîm Cynhyrchu a Rhaglenni gynnig cyngor a chymorth i chi i'ch helpu i gyflawni eich amcanion artistig.

GWEITHDAI AM DDIM

Dyma weithdai dan arweiniad pobl broffesiynol o'r diwydiant, a'u nod yw eich helpu i ganfod eich ffordd fel artist.

Mae cyfranwyr at ein gweithdai blaenorol yn cynnwys Liz Lerman, Equity, Split Britches, Taking Flight a Fuel.

Fe fydden ni'n falch iawn o gael clywed hefyd am y math o weithdai fyddai o fwyaf o werth i chi, felly cysylltwch gyda'ch syniadau a'ch awgrymiadau.

CYFLWYNO CYNYRCHIADAU

Bullish gan Milk Presents
Bullish gan Milk Presents

Rydyn ni'n cyflwyno amrywiaeth o waith yn y Ganolfan mewn sawl iaith, gan gynnwys Cymraeg, Saesneg ac Iaith Arwyddion Prydain; o gynyrchiadau mawr yn Theatr Donald Gordon, i gynyrchiadau llai yn Stiwdio Weston e.e. Tymor Perfformiadau i'r Chwilfrydig, yn ogystal â pherfformiadau yn ein gofodau cyhoeddus ac awyr agored.

Os oes gennych chi gynhyrchiad neu syniad am gynhyrchiad sy'n cyd-fynd â'n rhaglenni ni, fe fydden ni'n falch iawn o gael glywed gennych.

CYNHYRCHU A CHYD-GYNHYRCHU

Double Vision gan GaggleBabble
Double Vision gan GaggleBabble

Rydyn ni'n creu amrywiaeth o gynyrchiadau mewnol o wahanol feintiau sy'n diddanu ein cynulleidfaoedd, yn cefnogi doniau Cymru ac yn annog artistiaid i gymryd risgiau creadigol.

Mae gwreiddiau ein gwaith yng Nghymru ac mae hefyd yn berthnasol i gynulleidfaoedd rhyngwladol ehangach. Rydyn ni wrth ein boddau yn dangos ein gwaith i Gymru a gweddill y byd.

Os oes gennych chi syniad yr hoffech i ni ei ystyried, anfonwch e-bost aton ni yn cynnwys ymdriniaeth fer, heb fod yn hirach na dwy ochr A4, yn ogystal â'ch CV artistig a dolenni at unrhyw waith blaenorol rydych wedi'i wneud.

Os oes gennych sgript yr hoffech i ni ei hystyried, gallwch anfon rhan ohoni aton ni, ond dim mwy nag 20 tudalen.

Swyddfa Agored yng Nghanolfan Mileniwm Cymru

Mae’r Ganolfan yn cynnig sesiynau Swyddfa Agored misol ar ddydd Mercher cyntaf pob mis 2 - 4pm.


Mae’r sesiynau hyn ar agor i artistiaid a chynhyrchwyr, ac maent yn ofod i gyflwyno pethau newydd, archwilio cyfleoedd a meithrin cysylltiadau er mwyn cefnogi datblygiad gwaith newydd.

Bydd Uwch-gynhyrchydd y Ganolfan, Emma Evans a’n Cynhyrchydd Rhaglenni, Jenny Sturt, wrth law i helpu gyda the a choffi, ac ateb unrhyw gwestiynau.

Galwch heibio i’n gweld ni yn Ystafell Gyfarfod 6 yn y Ganolfan unrhyw bryd yn ystod y ddwy awr er mwyn ymuno â thrafodaeth am waith, chwarae, ac am wneud theatr wych. Nid oes angen cadw lle.

Cynhelir ein Swyddfa Agored gyntaf ddydd Mercher 3 Ebrill. Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag artists@wmc.org.uk.

Rydym yn gobeithio eich gweld yn fuan.

Os oes gennych ddiddordeb yn unrhyw rai o'r cyfleoedd uchod, anfonwch e-bost at artists@wmc.org.uk