Ydych chi erioed wedi eisiau perfformio yn yr adeilad anhygoel yma ond byth wedi cael y cyfle? Dyma’ch cyfle.

Bob dydd Sadwrn o’r 27 Gorffennaf i 1 Medi rhwng 5.30pm a 7.30pm rydym yn cynnig cyfle i unigolion a grwpiau talentog o’r gymuned berfformio ar lwyfan Glanfa.

Bydd gennym ni sawl slot perfformio bob wythnos; a gall fod yn gân, dawns, sgets gomedi neu ddarn o theatr, mae’r cwbl fyny i chi.

*Y dyddiad cau i gymryd rhan ym mherfformiadau’r haf yw 12 Gorffennaf 2019.

SUT I YMGEISIO

Danfonwch fideo neu glip sain fer (dim mwy na dwy funud o hyd) o’ch perfformiad trwy e-bost neu gan ddefnyddio gwefan rhannu ffeiliau am ddim megis WeTransfer neu Dropbox.

*Cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol yn eich e-bost:

  • Eich dyddiad perfformio dewisol
  • Enw eich act
  • Y nifer o berfformwyr sy’n cymryd rhan
  • Hoffech chi gael gofod i fwyta’ch cinio?
  • Hoffech chi ddefnyddio ein piano?
  • A fyddwch chi’n dod â cherddoriaeth cefndirol?
  • A fyddwch chi’n dod ag unrhyw cyfarpar gyda chi?
  • Unrhyw wybodaeth ychwanegol gall fod yn ddefnyddiol

DEWIS Y PERFFORMIADAU

Os nad ydych chi’n cael eich dewis y tro yma, peidiwch â digalonni, mae gennym ni nifer cyfyngedig o slotiau trwy gydol y flwyddyn, ond byddwn ni yn ôl mewn cysylltiad gyda chi os daw cyfle arall.

BYDD SY’N DIGWYDD AR Y DIWRNOD?

Bydd panel o aelodau’r gymuned, gwirfoddolwyr a staff yn dewis y perfformwyr. Os nad ydych chi’n cael eich dewis y tro yma, peidiwch â digalonni, mae gennym ni nifer cyfyngedig o slotiau trwy gydol y flwyddyn, ond byddwn ni yn ôl mewn cysylltiad gyda chi os daw cyfle arall.

Gallwch chi gadw eich eiddo yn ein hystafell gotiau. Ar ôl i chi gyrraedd bydd technegydd yn cwrdd â chi a fydd angen unrhyw gerddoriaeth gefndirol (ar ffon gof USB) ac offer (gyda phrawf PAT) sydd gennych, er mwyn iddynt allu helpu chi i baratoi.

Ar ôl hynny, mae’r awenau’n cael eu trosglwyddo i chi a gweddill y perfformwyr i gymryd eu lle ar y llwyfan a chael prynhawn arbennig gyda ni.

Felly, dewch yn llu i’n helpu i greu prynhawn cofiadwy o berfformiadau sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth a’r doniau sydd i’w ddarganfod yng Nghymru.

Dyma gyfle i bobl yn y gymuned ac ysgolion i gael platfform i rannu eu dawn. Mae’n gyfle di-dâl ac yn anaddas ar gyfer artistiaid proffesiynol.