Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae’r chwilio wedi dechrau i ddod o hyd i grwpiau talentog o ysgolion i ddod i berfformio ar lwyfan Glanfa.

Dyma gyfle arbennig i ysgolion ddod i berfformio yma bob prynhawn dydd Iau cyn ein perfformiad matinee yn Theatr Donald Gordon.

Rydyn ni’n chwilio am amrywiaeth o berfformiadau felly chi sydd i benderfynu sut hoffech chi arddangos talentau eich ysgol.

Bydd y perfformiadau yn cymryd lle bob prynhawn dydd Iau rhwng 16 Hydref – 19 Rhagfyr 2019.

SUT I YMGEISIO

Danfonwch fideo neu glip sain fer (dim mwy na dwy funud o hyd) o’ch perfformiad trwy e-bost neu gan ddefnyddio gwefan rhannu ffeiliau am ddim megis WeTransfer neu Dropbox.

*Cofiwch gynnwys y wybodaeth ganlynol yn eich e-bost:

  • Eich dyddiad perfformio dewisol
  • Enw eich act
  • Y nifer o berfformwyr sy’n cymryd rhan
  • Hoffech chi gael gofod i fwyta’ch cinio?
  • Hoffech chi ddefnyddio ein piano?
  • A fyddwch chi’n dod â cherddoriaeth cefndirol?
  • A fyddwch chi’n dod ag unrhyw cyfarpar gyda chi?Unrhyw wybodaeth ychwanegol gall fod yn ddefnyddiol

DEWIS Y PERFFORMIADAU

Bydd panel o aelodau’r gymuned, gwirfoddolwyr a staff yn dewis y perfformwyr. Os nad ydych chi’n cael eich dewis y tro yma, peidiwch â digalonni, mae gennym ni nifer cyfyngedig o slotiau trwy gydol y flwyddyn, ond byddwn ni yn ôl mewn cysylltiad gyda chi os daw cyfle arall.

BYDD SY’N DIGWYDD AR Y DIWRNOD

Gallwch chi gadw eich eiddo yn ein hystafell gotiau. Ar ôl i chi gyrraedd bydd technegydd yn cwrdd â chi a fydd angen unrhyw gerddoriaeth gefndirol (ar ffon gof USB) ac offer (gyda phrawf PAT) sydd gennych, er mwyn iddynt allu helpu chi i baratoi.

Ar ôl hynny, mae’r awenau’n cael eu trosglwyddo i chi a gweddill y perfformwyr i gymryd eu lle ar y llwyfan a chael prynhawn arbennig gyda ni.

Felly, dewch yn llu i’n helpu i greu prynhawn cofiadwy o berfformiadau sy’n adlewyrchu’r amrywiaeth a’r doniau sydd i’w ddarganfod yng Nghymru.

Wedi hynny, mater i chi a'ch ysgol yw cymryd i’r llwyfan a chael prynhawn cofiadwy gyda ni.

Dyma gyfle i bobl ifanc mewn ysgolion gael platfform i arddangos eu talentau. Mae’n gyfle di-dâl sydd ddim yn addas ar gyfer artistiaid proffesiynol