Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn chwilio am 10 dawnsiwr ifanc rhwng 16 ac 20 oed i gydweithio gyda'r coreograffydd Michael McEvoy a phobl ifanc o bob rhan o wledydd Prydain i ddathlu'ch hawl i Ryddid Mynegiant.

Cywaith unigryw rhwng 200 o sefydliadau celfyddydol ac elusennau hawliau dynol yw Fly the Flag, sy'n dathlu'r Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol.

Eleni rydyn ni’n dathlu Erthygl 19, yr Hawl i Ryddid Mynegiant, gan greu ffilm i'w dangos ar un o’r rhwydweithiau darlledu mawr ar 10 Rhagfyr 2021, sef Diwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol.

Rydyn ni eisiau creu darn newydd o ddawns sy’n trafod unigoliaeth a hunanfynegiant. Fel rhan o'r prosiect yma, byddwch chi’n cael dysgu coreograffi gan y coreograffydd llwyddiannus Oona Doherty ac yn gweithio gyda Michael McEvoy i greu eich ymateb eich hunain.

Bydd angen i chi fod ar gael ar:

  • 17-20 Awst 2021 a 23-26 Awst 2021 ar gyfer ymarferion yng Nghaerdydd
  • 18 Medi 2021 diwrnod cadw mewn cysylltiad yng Nghaerdydd neu ar-lein
  • 16 Hydref 2021 diwrnod cadw mewn cysylltiad yng Nghaerdydd neu ar-lein
  • 23-30 Hydref 2021 ymarfer a ffilmio yng Nghaerdydd
  • 10 Rhagfyr 2021 – dangosiad a dathlu yng Nghaerdydd

CYMRYD RHAN

Os hoffech chi fod yn rhan o'r prosiect yma, cysylltwch drwy anfon fideo, ffeil sain neu ddarn o ysgrifennu aton ni sy’n ateb y cwestiwn: Pryd yn eich bywyd wnaethoch chi wir fynegi eich hunan go iawn?

Gallwch chi siarad, dawnsio, canu neu ysgrifennu beth bynnag hoffech chi er mwyn dangos i ni pwy ydych chi.

Mae angen i chi fod ar gael ar gyfer yr holl ddyddiadau uchod, yn agored i rannu eich meddyliau a'ch syniadau ac yn ymrwymedig i fod yn rhan o'r rhaglen.

E-bostiwch eich cyflwyniad at: artists@wmc.org.uk