Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ers agor ein drysau yn 2004, rydyn ni wedi croesawu dros 16.5 miliwn o ymwelwyr i'r Ganolfan, a ni yw cartref swyddogol y celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Beth rydyn ni'n ei wneud:

  • Rydyn ni'n cyflwyno cynyrchiadau o safon fyd-eang o bob rhan o'r byd, ac yn sicrhau bod ein cynnig yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. 
  • Rydyn ni'n creu cynyrchiadau a digwyddiadau yng Nghymru, sy'n arddangos talent o Gymru, ein diwylliant a'n treftadaeth i'r byd.
  • Rydyn ni'n gweithredu fel canolbwynt diwylliannol i Gymru, lle gall pobl o bob cefndir fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau.

Dod yn wirfoddolwr yma

Mae ceisiadau ar gyfer tywyswyr gwirfoddol nawr ar gau a byddwn ni’n eich hysbysu ar ein cyfryngau cymdeithasol pan fyddwn ni’n recriwtio tywyswyr eto.

Yn y cyfamser, rydyn ni dal i edrych am gefnogaeth ar gyfer aelodaeth ac ymgysylltu.

Ian and Jane are some of older volunteers while Morgan at 17 is one of our youngest. Find out how volunteering here has helped them.

"It’s definitely helped towards getting my drama A-Levels but it's also opened up a new world of art to me that I'd not normally have chosen to see."

Morgan


Mae'r ganolfan yn lle ysbrydoledig, ysgogol ac arbennig o foddhaus i weithio, ac mae pob dydd yn llawn cyffro.

Efallai eich bod chi awydd rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ennill sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd neu archwilio diddordeb sydd gennych eisoes yn y celfyddydau?

Rydyn ni o hyd yn chwilio am dywyswyr gwirfoddol i helpu i wella ein presenoldeb blaen tŷ a'n gwasanaeth i gwsmeriaid sydd o safon fyd-eang.

Fel rhan o'n tîm profiad cwsmeriaid, byddwch chi'n gyfrifol am groesawu'r cyhoedd i'r adeilad a sicrhau bod pawb yn mwynhau amgylchedd diogel ac ymlaciol.

"I've always been a patron for the Centre right from the beginning, and volunteering has helped me to come back to the arts. I've loved the friendships made and sense of camaraderie felt since becoming a Volunteer."

Gwirfoddolwraig yn y Theatr Donald Gordon
Gwirfoddolwraig yn y Theatr Donald Gordon

Cyfle Newydd i Wirfoddolwyr Aelodaeth ac Ymgysylltu

Mae Gwirfoddolwyr Aelodaeth ac Ymgysylltu yn helpu hyrwyddo Cynllun Aelodaeth y Ganolfan yn ogystal ag annog rhoddion a chefnogaeth am ein gwaith elusennol.

Maen nhw’n gwneud ymdrech pwrpasol i ymgysylltu a chwsmeriaid, drwy eu hysbysu ynglŷn â’r buddion o ddod yn aelod, a siarad am ein prosiectau Dysgu Creadigol i ysbrydoli rhoddion.

Mae pob gwirfoddolwr newydd yn cael eu cynefino ac yn derbyn hyfforddiant llawn, ynghyd â gwisg a bathodyn.

Mae gwirfoddolwyr hefyd yn cael cyfle i wylio ystod o sioeau am ddim fel rhan o'n rhaglen artistig sy'n tyfu o hyd.

Os hoffech chi ymuno â'r tîm fel gwirfoddolwr, yna dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw llygad am swyddi gwirfoddol a dyddiadau, gan ein bod ni'n diweddaru'r wefan yn gyson â digwyddiadau lle mae angen staff, megis Gŵyl y Llais a Pherfformiadau i'r Chwilfrydig.

CYNHYRCHWYR YMGYSYLLTU CYMUNEDOL

Bydd ein cynhyrchwyr ymgysylltu cymunedol yn llysgenhadon cymunedol, yn ein cynrychioli ni ac yn cysylltu gyda chymunedau ledled Cymru.

Drwy ddefnyddio eich cysylltiadau cymunedol byddwch yn cyrraedd cynulleidfaoedd newydd ar gyfer sioeau ar draws ein safle, gan gynnwys gwyliau fel Gŵyl y Llais.

Byddwch yn cael mynediad i gynigion tocynnau, er mwyn estyn allan at gynulleidfaoedd newydd ac i annog unigolion na fyddai’n gallu fel arfer, i fod yn rhan o’n cynulleidfa a chymuned.

Proffil Rôl Tywysydd Gwirfoddol Ceisio i wirfoddoli fel tywyswr Gwirfoddolwr Ymgysylltu ac Aelodaeth