Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Fel elusen sy’n canolbwyntio ar y gymuned, rydyn ni am annog pobl o bob cefndir ac o bob oed i gymryd mwy o ran yn y celfyddydau ac i ymuno â’n cynllun gwirfoddoli gwych.

Mae Canolfan Mileniwm Cymru yn lle ysbrydoledig, ysgogol a hynod werth chweil i weithio, a does byth eiliad ddiflas yma.

Drwy wirfoddoli gyda ni, byddwch yn cwrdd â phobl newydd, yn dysgu sgiliau newydd ac yn gweithio mewn amgylchedd hwyliog a chyffrous.

Mae rhagor o wybodaeth am sut brofiad yw gwirfoddoli gyda ni ar gael yma...

Ein Rolau Gwirfoddoli

Morgan Ward
Morgan Ward

Tywyswyr

Mae ein tywyswyr gwirfoddol yn helpu i wella ein cynnig blaen tŷ a’n gwasanaeth cwsmeriaid o’r radd flaenaf.

Fel rhan o’n tîm profiad cwsmeriaid byddwch yn gyfrifol am ddeffro dychymyg pawb sy’n ymweld â ni a gwneud yn siŵr bod pawb yn gallu mwynhau eu hunain mewn amgylchedd diogel ac ymlaciol.

"It’s definitely helped towards getting my drama A-Levels but it's also opened up a new world of art to me that I'd not normally have chosen to see."

Morgan Ward

Aelodaeth ac Ymgysylltu

Mae gwirfoddolwyr aelodaeth ac ymgysylltu yn helpu i hyrwyddo ein cynllun aelodaeth ac yn annog cyfraniadau i gefnogi ein gwaith gwirfoddol.

Byddwch yn sgwrsio’n rheolaidd â chwsmeriaid ac yn rhannu’r manteision o ddod yn aelod gyda nhw, ac yn sôn am ein prosiectau dysgu creadigol er mwyn eu hannog i gyfrannu.

Cynhyrchwyr Ymgysylltu â’r Gymuned

Ein cynhyrchwyr ymgysylltu â’r gymuned yw ein llysgenhadon cymunedol sy’n ein cynrychioli ni ac yn ein cysylltu â chymunedau Cymru.

Drwy ddefnyddio eich cysylltiadau cymunedol, byddwch yn estyn allan at gynulleidfaoedd newydd ar gyfer sioeau ar draws ein rhaglen gyfan, gan gynnwys ein gŵyl flynyddol, sef Gŵyl y Llais.

Gŵyl y Llais
Gŵyl y Llais

Bydd gennych fynediad at gynigion tocynnau er mwyn annog pobl na fydden nhw fel arfer yn gallu dod i fod yn rhan o’n cynulleidfa a’n cymuned.

Rydyn ni’n recriwtio’n rheolaidd ar gyfer digwyddiadau newydd sydd angen cymorth, felly os hoffech chi ymuno â’r tîm i wirfoddoli, yna mae’n werth ein dilyn ni ar y cyfryngau cymdeithasol i weld pa rolau a chyfleoedd sydd ar gael.

Ceisio i wirfoddoli fel tywyswr Pecyn gwirfoddoli