Ers agor ein drysau yn 2004, rydyn ni wedi croesawu dros 16.5 miliwn o ymwelwyr i'r Ganolfan, a ni yw cartref swyddogol y celfyddydau perfformio yng Nghymru.

Beth rydyn ni'n ei wneud:

  • Rydyn ni'n cyflwyno cynyrchiadau o safon fyd-eang o bob rhan o'r byd, ac yn sicrhau bod ein cynnig yn hygyrch ac yn gynhwysol i bawb. 
  • Rydyn ni'n creu cynyrchiadau a digwyddiadau yng Nghymru, sy'n arddangos talent o Gymru, ein diwylliant a'n treftadaeth i'r byd.
  • Rydyn ni'n gweithredu fel canolbwynt diwylliannol i Gymru, lle gall pobl o bob cefndir fwynhau a chymryd rhan yn y celfyddydau.

Dod yn wirfoddolwr yma

Fel elusen sy'n canolbwyntio ar y gymuned, rydyn ni'n mynd ati i annog pobl o bob cefndir i chwarae rhan yn y celfyddydau, a chymryd rhan yn ein cynllun gwirfoddoli gwych.

Gwirfoddolwraig yn y Theatr Donald Gordon
Gwirfoddolwraig yn y Theatr Donald Gordon

"I've always been a patron for the Centre right from the beginning, and volunteering has helped me to come back to the arts. I've loved the friendships made and sense of camaraderie felt since becoming a Volunteer."


Mae'r ganolfan yn lle ysbrydoledig, ysgogol ac arbennig o foddhaus i weithio, ac mae pob dydd yn llawn cyffro.

Efallai eich bod chi awydd rhoi cynnig ar rywbeth newydd, ennill sgiliau newydd, cwrdd â phobl newydd neu archwilio diddordeb sydd gennych eisoes yn y celfyddydau?

Rydyn ni o hyd yn chwilio am dywyswyr gwirfoddol i helpu i wella ein presenoldeb blaen tŷ a'n gwasanaeth i gwsmeriaid sydd o safon fyd-eang.

Fel rhan o'n tîm profiad cwsmeriaid, byddwch chi'n gyfrifol am groesawu'r cyhoedd i'r adeilad a sicrhau bod pawb yn mwynhau amgylchedd diogel ac ymlaciol.

Cyfle Newydd i Wirfoddolwyr Aelodaeth ac Ymgysylltu

Mae Gwirfoddolwyr Aelodaeth ac Ymgysylltu yn helpu hyrwyddo Cynllun Aelodaeth y Ganolfan yn ogystal ag annog rhoddion a chefnogaeth am ein gwaith elusennol. Maen nhw’n gwneud ymdrech pwrpasol i ymgysylltu a chwsmeriaid, drwy eu hysbysu ynglŷn â’r buddion o ddod yn aelod, a siarad am ein prosiectau Dysgu Creadigol i ysbrydoli rhoddion.

Mae pob gwirfoddolwr newydd yn cael eu cynefino ac yn derbyn hyfforddiant llawn, ynghyd â gwisg a bathodyn.

Mae gwirfoddolwyr hefyd yn cael cyfle i wylio ystod o sioeau am ddim fel rhan o'n rhaglen artistig sy'n tyfu o hyd.

Os hoffech chi ymuno â'r tîm fel gwirfoddolwr, yna dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol i gadw llygad am swyddi gwirfoddol a dyddiadau, gan ein bod ni'n diweddaru'r wefan yn gyson â digwyddiadau lle mae angen staff, megis Gŵyl y Llais a Pherfformiadau i'r Chwilfrydig.

Proffil Rôl Tywysydd Gwirfoddol Ceisio i wirfoddoli fel tywyswr Gwirfoddolwr Ymgysylltu ac Aelodaeth