Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Ydych chi am gael profiad ymarferol o’r diwydiannau creadigol? Efallai eich bod chi am ofyn i weithwyr proffesiynol y sector am eu gwaith. Dyma’ch cyfle chi, gyda’n digwyddiadau Hacio Bywyd.

Drwy ein partneriaeth Yn Gryfach Ynghyd, mae Hacio Bywyd yn ddigwyddiad ysbrydoledig, am ddim sy’n rhoi’r cyfle i bobl ifanc gyfarfod gweithwyr proffesiynol y diwydiannau creadigol a chymryd rhan mewn gweithdai creadigol, rhyngweithiol.

Rydyn ni’n cydweithio ag arbenigwyr o feysydd theatr, dawns, radio, ffilm, comedi a dylunio a llawer mwy.

Ym mis Ebrill 2021, fe gynhalion ni ein digwyddiad Hacio Bywyd digidol cyntaf. Roedd modd i bobl ifanc ledled y byd gymryd rhan ar-lein. 

Bydd ein digwyddiad Hacio Bywyd nesaf yn digwydd ar 19 Mawrth 2022. Mwy o fanylion yn fuan!

I BWY?

Mae ein digwyddiadau yn agored i unrhyw un 14-25 mlwydd oed o bob cefndir ac o bob cwr o Gymru.

Mae’r digwyddiad yma wedi’i anelu at lefel mynediad ac wedi’i deilwra ar gyfer y chwilfrydig, y rheiny sy’n gychwynwyr neu’r rheiny sydd am ddiweddaru eu sgiliau.

Hacio Bywyd yn Cyflwyno

Yw ein gweithdai blasu a gynhelir ar draws de Cymru, gan gynnwys sesiynau ym mhob maes o’r diwydiannau creadigol.

Os oes gennych chi syniad ar gyfer gweithdy neu os ydych chi am drefnu rhywbeth penodol ar gyfer eich ysgol chi, cysylltwch â ni am sgwrs.

Am ragor o wybodaeth ynglŷn â Hacio Bywyd e-bostiwch togetherstronger@wmc.org.uk.

Mae Yn Gryfach Ynghyd yn bartneriaeth rhwng Canolfan Mileniwm Cymru a Phlant y Cymoedd, wedi’i chynllunio i greu cyfleoedd i bobl ifanc yn y cymoedd. Cefnogir gan y Paul Hamlyn Foundation a gyflwynir yn bennaf gan Sparc a’n Tîm Dysgu Creadigol.