Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Yn ystod mis Mai 2020, a ninnau yng nghanol y cyfnod clo cyntaf, fe lansion ni brosiect Lleisiau Dros Newid, fel ffordd o gysylltu â phobl yn ystod cyfnod anodd tu hwnt, pan oedd pobl yn bryderus am y dyfodol ac wedi’u gwahanu o’u hanwyliaid.

Rhannu ein hadeilad gyda chynulleidfaoedd, cymunedau ac artistiaid – dyma sy'n gwneud Canolfan Mileniwm Cymru yn lle hudol – lle mae cyfle i bawb fwynhau a thanio'u dychymyg.

Gyda Lleisiau Dros Newid, ein nod oedd dod at ein gilydd fel cymuned i greu arddangosfa ysbrydoledig ar gyfer y dyfodol. Mae’n gyfle i ni fyfyrio ar adeg benodol, ac i ystyried ein dyheadau ar gyfer y dyfodol. Bydd y cyfan i’w weld yn yr arddangosfa, wrth i ni ailagor.

Rydyn ni wedi derbyn cymaint o waith celf gwych, amrywiol dros y flwyddyn ddiwethaf – mae wedi bod yn bleser pur, ac mae cyfle’n dal i fod i chi gymryd rhan.

Mae’r prosiect hwn dan arweiniad y gymuned, ac yn gyfle i chi rannu eich gobeithion a’ch dymuniadau ar gyfer y dyfodol. Gallwch chi anfon perfformiad gair llafar, stori, dawns, ffilm, animeiddiad, ffotograff neu waith celf – lledwch eich gorwelion a defnyddiwch eich dychymyg.

Sut i gymryd rhan

  • Gallwch anfon eich gwaith aton ni neu anfon dolen i ni lawrlwytho’ch gwaith, drwy e-bostio cymuned@wmc.org.uk.
  •  Os fyddwch yn rhannu’ch gwaith ar gyfryngau cymdeithasol, gofynnwn yn garedig i chi dagio ni yn eich neges – @the_centre  neu @YGanolfan ar Twitter a @thecentre_yganolfan ar Instagram. 
  • Defnyddiwch yr hashnod #LleisiauDrosNewid

*Drwy anfon eich gwaith aton ni, rydych yn cytuno i ni ei ddefnyddio mewn unrhyw ffordd yn yr arddangosfa derfynol. Gallai’r gwaith ymddangos yn rhannol neu’n llawn. Rydych chi hefyd yn rhoi caniatâd i ni gynnwys eich enw ar restr y rheiny sydd wedi cyfrannu at yr arddangosfa.