Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Rydyn ni’n falch o gydweithio â Create Jobs, i gyflwyno Meet a Mentor: Tu ôl y Lens; rhaglen fentora dros bedwar mis, wedi’i gyllido gan ScreenSkills.

Mae’r rhaglen yn helpu pobl ifanc 18-26 oed sydd wedi’u tangynrychioli i ddatblygu eu gyrfaoedd yn niwydiannau creadigol a digidol y DU.

Cychwynnodd raglen Meet a Mentor yn Llundain yn 2016. Mae’n dod â phobl ifanc creadigol ynghyd â gweithwyr proffesiynol y diwydiant sy’n gallu eu helpu ar lwybr gyrfa yn niwydiannau creadigol a digidol.

Dyma’r tro cyntaf i’r rhaglen redeg yng Nghymru ac mae’n ddatblygiad cyffrous iawn yn ein gwaith gyda phobl ifanc.

Pwy fydd yn cymryd rhan?

Yn ystod mis Mai 2020 cynhaliwyd proses agored o ddethol y cyfranogwyr, ac rydyn ni wedi partneru  15 person ifanc gyda 15 mentor o’r diwydiant.

Mae’r holl fentoriaid (yn eu plith gynhyrchwyr, dylunwyr, adeiladwyr setiau, golygwyr a gwneuthurwyr ffilmiau ac effeithiau arbennig) wedi gweithio yn y diwydiant ffilm a sgrin.

Rhwng mis Gorffennaf a mis Hydref  2020, mae ein cyfranogwyr a’r mentoriaid yn cymryd rhan mewn cyfarfodydd un yn un rheolaidd ac mewn profiadau datblygu sgiliau dan arweiniad gweithwyr proffesiynol y diwydiant.

Bydd y rhaglen yn cloi gyda sesiwn rhwydweithio ar gyfer yr holl gyfranogwyr. Bydd y sesiynau’n cynnwys sgyrsiau gan siaradwyr gwadd ysbrydoledig.

Cadwch lygad ar ein gwefan am gyfleoedd eraill yn y dyfodol.