Ydych chi wrth eich bodd yn canu ac yn cyfarfod pobl newydd? Ymunwch â’n côr.

Mae’r côr yma yn pontio’r cenedlaethau ac yn dod â phobl ifanc sydd wedi profi gofal ynghyd â’r rheiny sy’n eu cefnogi, gan gynnwys teuluoedd maeth, gweithwyr cymdeithasol a’r rhai sy’n gadael gofal.

Sut ydw i’n ymuno â’r côr?

Lawrlwythwch y ffurflen a’i ddychwelyd at addysg@wmc.org.uk

Pryd a ble mae’r côr yn cwrdd?

O 12 Mai ymlaen byddwn yn cwrdd bob pythefnos ar ddydd Sul yng Nghanolfan Mileniwm Cymru. Rydym yn cwrdd yn Caffi yn nerbynfa'r Glanfa am 11am.

Beth sy’n digwydd yn ystod sesiwn arferol?

11am: cwrdd wrth Caffi.

11 - 11.30am: archebu bwyd ar gyfer amser cymdeithasu wedi’r ymarfer (rydym yn talu am eich bwyd a diod).

11.30am - 1pm: ymarfer canu.

1 - 1.30pm: cymdeithasu dros fwyd.

Pa oed sydd angen bod er mwyn ymuno?

Gall unrhywun ymuno'r côr, ond rhaid i bobl ifanc dan 18 oed fynychu gyda rhiant neu warcheidwr.

Oes cyfle i berfformio?

Oes, mae yna gyfle i berfformio! Rydym yn chwilio am bob cyfle i’r côr i allu canu!

Yn ddiweddar rydym wedi canu yn y Glanfa yng Nghanolfan Mileniwm Cymru cyn matinee 'Matilda', yng ngŵyl Voices From Care Cymru, 'Proud to be Me' ac yng NgŵylGrai yma yn y Ganolfan.

Cyfle i chi fynegi eich hun, dysgu sgiliau newydd, gwneud ffrindiau newydd a mwynhau.