Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Radio Platfform yw ein rhaglen hyfforddi a gorsaf radio wedi’i harwain gan bobl ifanc. Rydyn ni’n cefnogi pobl ifanc i gynhyrchu a chyflwyno eu rhaglenni radio a phodlediadau eu hunain. Mae gennym ni ddwy stiwdio ar hyn o bryd - un yng Nghaerdydd ac un yn Y Porth.

Mae ein sioeau cyfredol yn cyflwyno drum + bass, hip-hop, dub a grime, hapchwarae, diwylliant ieuenctid, gwleidyddiaeth, yr amgylchfyd, cyfweliadau gydag artistiaid a llawer mwy.

GWRANDEWCH YN FYW

Mae yna lawer o ffyrdd i chi wrando ar Radio Platfform – megis Google Home neu Alexa – gofynnwch i'ch seinydd clyfar ‘Alexa, listen to Radio Platfform'. Gallwch hefyd ddod o hyd i’r orsaf ar eich ffôn, bwrdd gwaith neu dabled, a gallwch wrando eto ar unrhyw un o’n sioeau drwy Mixcloud.

DEWCH I ’NABOD Y TÎM

Ar ôl graddio o’r cwrs hyfforddi mae rhai hyfforddeion yn dewis aros gyda ni i weithio i’r orsaf. Maent yn cymryd rôl yn y tîm a chyfrifoldeb ychwanegol am 6-12 mis, tra bod eraill yn dewis bwrw ymlaen gyda’u sioeau eu hunain.

EDWARD LEE

Mae Edward, ein Swyddog Maes a Hyfforddiant, yn trefnu ac yn darparu cyrsiau hyfforddi Radio Platfform, yn ogystal â gweithdai digidol arbennig ledled y wlad.

Mae e’n cyflwyno nifer o bodlediadau arbenigol ar bynciau megis llenyddiaeth a straeon ysbrydion a llawer mwy. Tu allan i’r orsaf, mae’n ysgrifennwr ac yn actor sydd wedi gweithio ym myd theatr, ffilm a newyddiaduraeth y celfyddydau.

Yn ddiweddar ysgrifennodd a pherfformiodd mewn ffilm fer a enwebwyd am wobr ac roedd e’n aelod o grŵp cyntaf Egin Ysgrifenwyr Theatr The Other Room.

Mae Edward hefyd yn gweithio fel hwylusydd celfyddydau llawrydd ac mae e wrth ei fodd â ffilmiau a llyfrau comig.

JAMES PRENDERGAST

Ffan o gerddoriaeth Grime yw James, ein Swyddog Digwyddiadau a Marchnata. Mae e’n gofalu am gyfryngau cymdeithasol yr orsaf, yn trefnu sioeau'r cyflwynwyr eraill ac yn cyflwyno ei sioe ei hunan – Prendy's Power Hour.

Mae’n rhedeg The Shutdown Show sef cwmni digwyddiadau byw ei hunan sy’n ffocysu ar roi llwyfan i artistiaid cerddoriaeth Cymreig sy’n creu gwaith o fewn genres MOBO.

Yn gyflwynydd podlediad pêl-droed ei hunan – The  Top Four Podcast, mae e hefyd yn rheoli asiantaeth gerddoriaeth Gymreig BLOCS.

Mae e hefyd yn cyflwyno'r sioe radio The Raw Show gydag Ez Rah, sydd hefyd yn aelod o dîm Radio Platfform. Enwebwyd y sioe ar gyfer Wobr Cerddoriaeth Caerdydd.

LUKE DAVIES

Cynorthwyydd Darlledu yw Luke, sy’n cyflwyno nifer o sioeau gan gynnwys Youth Talk, Radio Greats a Sgwrsio. Mae’n delio ag unrhyw broblemau technegol sy’n codi, er mwyn cadw’r orsaf yn rhedeg yn esmwyth.

Mae Luke hefyd yn cyflwyno rhaglen benwythnos ar gyfer Radio Glamorgan, sef gorsaf radio mewn ysbyty sy’n gwasanaethu cleifion Ysbyty Athrofaol Cymru.

Mae e hefyd yn cynorthwyo â phrosiect radio o’r enw Artist Controlled Radio, sy’n cyflwyno rhaglenni radio a gyflwynir gan gerddorion a grwpiau, a phan nad yw’n brysur ar y radio, mae Luke yn gweithio fel Swyddog Reprograffeg mewn ysgol leol.

MOLLY PALMER

Roedd Molly, Cydlynydd y Stiwdio yn Lysgennad Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn 2020, ac mae hi’n cadw trefn ar bopeth yn y stiwdio. Mae hi’n cyflwyno sioe ei hunan, sef Life on the Inside.

Yn ogystal â’i hangerdd dros radio mae Molly wrth ei bodd yn mynd i gigs a chymdeithasu a gwylio artistiaid mewn canolfannau gyda’i ffrindiau, gan fod cerddoriaeth yn rhan enfawr o’i bywyd.

Mae hi’n greadigol iawn ac yn ystod yr ail gyfnod clo fe gychwynnodd gwmni sy’n gwerthu clustdlysau a phrintiau sydd wedi’u creu yng Nghymru.

Dosbarth meistr dros zoom

Dosbarth meistr dros zoom

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n trefnu dosbarthiadau meistr gyda gweithwyr radio proffesiynol o ddoe a heddiw, gan ddysgu’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus ym myd radio. Ymhlith ein gwesteion blaenorol mae  Rod McKenzie sef cyn-olygydd Radio 1 Newsbeat a Polly James o Capital Radio.

DIGWYDDIADAU BYW

GŴYL Y LLAIS

Rydyn ni wrth ein boddau’n cynhyrchu sioeau yn y stiwdio, ond hefyd yn mwynhau mynd oddi ar y safle i gyfweld ag artistiaid a cherddorion mewn gigs a gwyliau. Rydyn ni wedi bod yn Boomtown,  Follyfest a Gŵyl y Llais – mae’r holl gyfweliadau ar gael ar ffurf podlediadau ar ein tudalen Mixcloud.

YDYCH CHI AWYDD RHOI CYNNIG ARNI?

Life Hack

Gall unrhyw un 14-25 oed ymuno â’n cyrsiau hyfforddi, nid oes angen profiad blaenorol o waith radio. I ymgeisio, cwblhewch y ffurflen hon, ac e-bostiwch ymlaen aton ni. Am ragor o wybodaeth am yr hyn y byddwch yn ei ddysgu ar ein cyrsiau, cymerwch olwg ar ein tudalen hyfforddiant.

Cadwch mewn cysylltiad. Dilynwch ni.