Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Radio Platfform yw ein rhaglen hyfforddi a gorsaf radio wedi’i harwain gan bobl ifanc. Rydyn ni’n cefnogi pobl ifanc i gynhyrchu a chyflwyno eu rhaglenni radio a phodlediadau eu hunain.

Mae gennym ni ddwy stiwdio ar hyn o bryd - un yng Nghaerdydd ac un yn Y Porth.

Mae ein sioeau cyfredol yn cyflwyno drum + bass, hip-hop, dub a grime, hapchwarae, diwylliant ieuenctid, gwleidyddiaeth, yr amgylchfyd, cyfweliadau gydag artistiaid a llawer mwy.

GWRANDEWCH YN FYW

Mae yna lawer o ffyrdd i chi wrando ar Radio Platfform – megis Google Home neu Alexa – gofynnwch i'ch seinydd clyfar ‘Alexa, listen to Radio Platfform'. Gallwch hefyd ddod o hyd i’r orsaf ar eich ffôn, bwrdd gwaith neu dabled, a gallwch wrando eto ar unrhyw un o’n sioeau drwy Mixcloud.

DEWCH I ’NABOD Y TÎM

Ar ôl graddio o’r cwrs hyfforddi mae rhai hyfforddeion yn dewis aros gyda ni i weithio i’r orsaf. Maent yn cymryd rôl yn y tîm a chyfrifoldeb ychwanegol am 6-12 mis, tra bod eraill yn dewis bwrw ymlaen gyda’u sioeau eu hunain.

EDWARD LEE

Mae Edward, ein Cydlynydd y Stiwdio yng Nghaerdydd yn trefnu ac yn darparu cyrsiau hyfforddi Radio Platfform, yn ogystal â gweithdai digidol arbennig ledled y wlad.

Mae e’n cyflwyno nifer o bodlediadau arbenigol ar bynciau megis llenyddiaeth a straeon ysbrydion a llawer mwy. Tu allan i’r orsaf, mae’n ysgrifennwr ac yn actor sydd wedi gweithio ym myd theatr, ffilm a newyddiaduraeth y celfyddydau.

Yn ddiweddar ysgrifennodd a pherfformiodd mewn ffilm fer a enwebwyd am wobr ac roedd e’n aelod o grŵp cyntaf Egin Ysgrifenwyr Theatr The Other Room.

Mae Edward hefyd yn gweithio fel hwylusydd celfyddydau llawrydd ac mae e wrth ei fodd â ffilmiau a llyfrau comig.

MOLLY PALMER

Roedd Molly, Cydlynydd y Stiwdio yn Lysgennad Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru yn 2020, ac mae hi’n cadw trefn ar bopeth yn y stiwdio. Mae hi’n cyflwyno sioe ei hunan, sef Life on the Inside.

Yn ogystal â’i hangerdd dros radio mae Molly wrth ei bodd yn mynd i gigs a chymdeithasu a gwylio artistiaid mewn canolfannau gyda’i ffrindiau, gan fod cerddoriaeth yn rhan enfawr o’i bywyd.

Mae hi’n greadigol iawn ac yn ystod yr ail gyfnod clo fe gychwynnodd gwmni sy’n gwerthu clustdlysau a phrintiau sydd wedi’u creu yng Nghymru.

REN TRYNER

Ren yw ein Cynorthwyydd Darlledu, sy’n delio â’r holl broblemau technegol er mwyn cadw’r orsaf i redeg yn llyfn, yn ogystal â chefnogi ein haelodau wrth iddynt cynhyrchu eu sioeau.

Maent wedi ymddangos mewn nifer o sioeau eu hunan, gan gynnwys eu podlediad 'Here There Be', a chynnal trafodaeth gyflym ar gyfer Gŵyl y Llanis.

Tu allan i radio, mae ganddyn sawl ddiddordeb creadigol. Yn ogystal â bod yn gerddor a dylunydd digidol, maent yn caru adrodd storïau, ac yn meithrin diddordeb penodol mewn ffyrdd creadigol o adrodd storïau drwy sain.

Maent hefyd yn rhan o’r sîn TTRPG gan greu eu system RPG eu hunan.

DAN EDWARDS

Dan yw ein Swyddog Ymgysylltu a Hyfforddi sy’n delio â’n holl gweithdai a rhaglenni hyfforddi yng Nghaerdydd a’r Porth sy’n helpu mentora aelodau newydd yr orsaf.

Mae e wedi cynnal sawl sioe ar Radio Platfform ers inni ddechrau darlledu yn 2017, gan gynnwys ‘Meaningless Culture Drop’ a ‘Spotlight’ a’i sioe ddiweddaraf, podlediad llyfrau egsliwsif cyntaf Radio Platfform, ‘What’s on My Book Shelf?’

Tu allan i Radio Platfform mae Dan yn ddarllenwr, blogiwr llyfrau ac awdur brwd, ac yn adolygu llyfrau hen a newydd ar ei sianel YouTube ac wrthi’n cyflwyno ei straeon a nofelau cyntaf i gylchgronau a chyhoeddwyr.

Dosbarth meistr dros zoom

Dosbarth meistr dros zoom

Drwy gydol y flwyddyn rydyn ni’n trefnu dosbarthiadau meistr gyda gweithwyr radio proffesiynol o ddoe a heddiw, gan ddysgu’r sgiliau angenrheidiol sydd eu hangen i fod yn llwyddiannus ym myd radio. Ymhlith ein gwesteion blaenorol mae  Rod McKenzie sef cyn-olygydd Radio 1 Newsbeat a Polly James o Capital Radio.

DIGWYDDIADAU BYW

Mace the Great

Rydyn ni wrth ein boddau’n cynhyrchu sioeau yn y stiwdio, ond hefyd yn mwynhau mynd oddi ar y safle i gyfweld ag artistiaid a cherddorion mewn gigs a gwyliau. Rydyn ni wedi bod yn Boomtown,  Follyfest a Gŵyl y Llais – mae’r holl gyfweliadau ar gael ar ffurf podlediadau ar ein tudalen Mixcloud.

YDYCH CHI AWYDD RHOI CYNNIG ARNI?

I wneud cais, hawliwch le ar un o'n cyrsiau hyfforddi pan fyddwn yn cynnal cwrs Llais Creadigol: Cynhyrchu Radio.

Os nad oes unrhyw gyrsiau ar y gweill, ebostiwch ni ar radioplatfform@wmc.org.uk i gofrestru eich diddordeb.

Cadwch mewn cysylltiad. Dilynwch ni.