Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dros y blynyddoedd diwethaf rydyn wedi bod yn arwain gweithdai blasu, Hybs i Artistiaid a digwyddiadau Hac Bywyd yng Nghymoedd y Rhondda. Dewch i ymuno â ni...

Beth allwch chi ei wneud?

  • Sesiynau blasu drama, canu, syrcas, arwain (MC) a mwy
  • Dysgu am gyflwyno radio a chynhyrchu gyda Radio Platfform, ein gorsaf radio a arweinir gan bobl ifanc.
  • Hac Bywyd: Ymunwch â ni am ddiwrnod yng nghwmni arbenigwyr y diwydiant.
  • Tooling Up: Gweithio tu ôl i’r llen ar gynyrchiadau theatr broffesiynol.

Os ydych chi rhwng 11-25 oed ac yn edrych am rywle yng nghymoedd de Cymru i fod yn greadigol, datblygu sgiliau newydd a pharatoi eich hun am ddyfodol disglair, mae Yn Gryfach Ynghyd ar eich cyfer chi.

Diddordeb mewn cymryd rhan? Cysylltwch â ni drwy e-bostio togetherstronger@wmc.org.uk

Mae Yn Gryfach Ynghyd yn bartneriaeth rhwng Valleys Kids a Chanolfan Mileniwm Cymru, wedi’i gynllunio i ddarparu cyfleoedd creadigol i bobl ifanc yn y Cymoedd, gyda chefnogaeth gan y Paul Hamlyn Foundation. Wedi’i ddarparu gan Sparc a’n tîm Dysgu Creadigol.