Theatre vs Oppression Yn Cyflwyno

Behind the Label

Stiwdio Weston

13 – 14 Rhagfyr 2018

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Behind the Label {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-217

Theatre vs Oppression Yn Cyflwyno

Behind the Label

13 – 14 Rhagfyr 2018

Stiwdio Weston

Dychmygwch fyw bywyd anweledig.

Mae Behind The Label yn ôl gyda chynhyrchiad newydd di flewyn ar dafod i rannu straeon gwir gan bobl anweledig cymdeithas.

Wedi’i greu drwy raglen sgiliau 18 wythnos gyda Theatre Versus Oppression a Chanolfan Mileniwm Cymru, caiff Behind The Label ei chynhyrchu a’i pherfformio gan grŵp o bobl go iawn, nid actorion, sydd wedi dioddef anffodion – boed hynny drwy drawma, dibyniaeth, digartrefedd neu broblemau iechyd meddwl. Maen nhw wedi cael eu labeli a’u beirniadu gan gymdeithas.

Heddiw, maen nhw’n barod i ddweud eu straeon a rhwygo’r label i ddatgelu eu teithiau personol nhw, llwybrau bywyd cythryblus llawn troadau annisgwyl, strydoedd pengaead a chyfeiriadau newydd.

Dewch i glywed gweddill y stori.

Prosiect Theatre Versus Opression a sefydlwyd yn 2016 mewn partneriaeth â Chanolfan Mileniwm Cymru a The Wallich. Ymbweru oedolion bregus sydd wedi cael eu stigmateiddio gan gymdeithas i godi eu lleisiau a brwydro am yr hawl i gael gwrandawiad.

I find it’s very beneficial for everyone to take part! It’s a great opportunity not to waste and I am grateful for everything. Meeting new people, I’m lucky to be involved!

Slim – cyfranogwr 2018

Everybody needs a hobby, not a habit. My creativity and art helped me kick the habit into a hobby. Behind the Label is here to show people we can get past our pasts to move on to a better future by telling our stories through our own words, our own voice. No more labels, just ownership of our lives – past, present, future.

Heidi - cyfranogwr 2016 a mentor 2018

Canllaw Oed: 16+

Mae Behind the Label ar hyn o bryd yn y broses cynhyrchu ac mae'n debygol o gynnwys themâu sensitif

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston