Cynhwysiant Rhywedd Cadarnhaol

Cynhwysiant Rhywedd Cadarnhaol

Hyfforddiant ar gyfer artistiaid a phobl sy'n gweithio yn y celfyddydau perfformio

20 Tachwedd, 2pm ­— 5pm

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Cynhwysiant Rhywedd Cadarnhaol {{::on_sale_date.label}} MM/DD/YYYY 15 event-376

Cynhwysiant Rhywedd Cadarnhaol

Cynhwysiant Rhywedd Cadarnhaol

Hyfforddiant ar gyfer artistiaid a phobl sy'n gweithio yn y celfyddydau perfformio

20 Tachwedd, 2pm ­— 5pm

Mae'r gweithdy hwn yn gyflwyniad i gynhwysiant rhywedd cadarnhaol yn y celfyddydau.

Byddwn yn trafod arferion gorau, ac yn cynnig gofod ar gyfer trafodaeth agored a hamddenol.

Canlyniad y gweithdy fydd pecyn cymorth ymarferol i artistiaid ac ymarferwyr ei ddefnyddio wrth weithredu cynhwysiant rhywedd.

Meysydd fydd wedi'u cynnwys:

  • Ymwybyddiaeth gyffredinol ynghylch hunaniaethau trawsryweddol, anneuaidd a queer
  • Ffyrdd newydd o weithio ar gydraddoldeb rhywedd
  • Gweithio gydag artistiaid
  • Cymorth iechyd meddwl i artistiaid a staff sy'n cwestiynu eu hunaniaeth ryweddol
  • Gwneud eich ymarfer yn groesawgar i bawb – cydweithwyr, cyfranogwyr a chynulleidfaoed.

Cymysgedd o gyflwyniad, trafodaeth a gweithgareddau ymarferol fydd y gweithdy hwn.

Bydd yn cael ei arwain gan Gyfarwyddwr Artistig Milk Presents, Leo Skilbeck. Comisiynwyd y gweithdy yn arbennig gan Theatr y Bobl Camden a'i ddatblygu ar y cyd â Griffyn Giligan ac Emma Frankland.