Leroy Brito: 3 Dads

Gyda chefnogaeth gan Ignacio Lopez

16 a 17 Tachwedd 2018

Bar Cabaret ffresh

Ar ôl ei sioe gomedi Butetown's Finest yn 2017, a werthodd bob tocyn, mae Leroy yn dychwelyd â'i sioe newydd, 3 Dads.

Olrhain ei hanes personol o fod yn dad y mae Leroy wrth edrych ar brofiadau tri o ddynion o wahanol oedran - yn 18, 24 a 34 oed - sef ei oedrannau ei hun pan gafodd ei blant eu geni.

Stori deimladwy yw hon sy'n ein cyflwyno i fyfyriwr 17 oed o Butetown, yna i radd hwyr ym Mhrifysgol Abertawe, cyn symud yn y pen draw i Benarth. Mae Leroy yn edrych ar yr heriau cyffredin a'r gwahaniaethau o fod yn dad drwy 3 fersiwn wahanol ohono'i hun.

Mae Leroy ar hyn o bryd yn rhan o gast y sitcom Tourist Trap (Gyda Sally Phillips) ar BBC Cymru a BBC iPlayer, yn chwarae rhan 'Rob' o'r tîm marchnata. Mae ei sioe stand-yp newydd ar y radio (hefyd dan yr enw 3 Dads) yn cychwyn ar BBC Radio Cymru ar y 29ain o Hydref ac ar gyfryngau cymdeithasol mae'n atynnu llawer o sylw @BBCSesh, lle mae ei fideo am y Bont Hafren wedi cael mwy na 2.4 miliwn o bobl yn ei gwylio.

“risky at times but never rude and always uniquely observational”

Buzz Magazine

“with a unique take on family life, Leroy’s easy going stage presence and slick delivery leave a lasting impression”

Gŵyl Gomedi Caerdydd

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh