Matilda

4 Rhagfyr 2018 – 12 Ionawr 2019

Theatr Donald Gordon

Wedi’i gweld gan fwy na 8 miliwn o bobl ac wedi ennill mwy na 85 o wobrau rhyngwladol, Matilda The Musical yw’r sioe gerdd hynod lwyddiannus gan y Royal Shakespeare Company, sydd wedi’i hysbrydoli gan lyfr poblogaidd yr awdur digyffelyb Roald Dahl.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr
Daily Telegraph, Independent, Guardian, Mail on Sunday, Evening Standard, Independent, Sunday Express, Time Out, The Times


Gyda llyfr gan Dennis Kelly a chaneuon gwreiddiol gan Tim Minchin, mae Matilda The Musical yn dilyn hynt a helynt merch glyfar sydd â dychymyg lliwgar, wrth iddi geisio newid ei thynged, hyd yn oed os oes rhaid iddi chwarae triciau er mwyn gwneud hynny.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Easily the standout musical of the decade”

Sunday Times
Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Hilarious, moving, glorious”

Daily Telegraph

Bydd Matilda yn teithio ledled y DU am y tro cyntaf erioed, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ei chroesawu i’r Ganolfan dros y Nadolig yn 2018.

Canllaw Oed: 6+ (Dim plant dan 2 oed)
Yn cynnwys goeludau strôb a thrawiadau uchel.

Hyd y Perfformiad: Tua 2 awr a 35 munud (yn cynnwys 1 egwyl)

YSGOLION

£18 — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

Dan 16 Oed, Myfyrwyr a pobl dros 60 oed

£5 — Yn amodol ar argaeledd. 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.


Bydd nifer cyfyngedig o docynnau £5 i rheiny sy'n 16 - 25 oed ar gael o 10am ar ddiwrnod bob perfformiad.*


*Dim ond ar gael i brynu mewn person a dros y ffon (029 2063 6464). Ddim ar gael i brynu ar lein. Bydd angen i bawb yn y grŵp fod yn 16 – 25 oed. Bydd angen tystiolaeth o oedran am bob tocyn unigol wrth gasglu.Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd


Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon