Platfform Perfformio yn cyflwyno

Matilda the Musical - Dehongliad Ysgol

Ysgol Gynradd Mount Stuart, Trenewydd

19 a 20 Rhagfyr 7pm

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Matilda the Musical - Dehongliad Ysgol {{::on_sale_date.label}} Ysgol Gynradd Mount Stuart, Trenewydd MM/DD/YYYY 15 event-410

Platfform Perfformio yn cyflwyno

Matilda the Musical - Dehongliad Ysgol

19 a 20 Rhagfyr 7pm

Ysgol Gynradd Mount Stuart, Trenewydd

Mae Platfform Perfformio yn cyflwyno y sioe gerdd Matilda The Musical Champion School Edition. Dyma ffrwyth tymor cyfan o waith gyda tîm dysgu creadigol y Ganolfan a’r RSC.

Hanes merch ryfeddol ydy Matilda The Musical, wedi ei hysgrifennu gan Dennis Kelly gyda chaneuon gwreiddiol gan Tim Minchin. Dilynwch Matilda wrth iddi newid ei thynged trwy ddefnyddio ei dychymyg disglair, meddwl clyfar ac ychydig bach o ddrygioni!

Mae'r cynhyrchiad yma o Matilda The Musical yn ddehongliad 45 munud o sioe gerdd boblogaidd. Cyfres o raglenni a chyweithiau ydy Platfform Perfformio sydd yn datblygu sgiliau bywyd a lles pobl ifanc 11 – 16 mlwydd oed. Defnyddir y celfyddydau perfformio i fagu hunan hyder, dyhead personol, sgiliau cydweithio, cyfathrebu, creadigrwydd a hydwythdedd.

Mae'r grŵp Platfform Perfformio rhwng 11 a 16 oed.

Cyflwynir yn

Ysgol Gynradd Mount Stuart, Trenewydd