Matilda

4 Rhagfyr 2018 – 12 Ionawr 2019

Theatr Donald Gordon

Wedi’i gweld gan fwy na 8 miliwn o bobl ac wedi ennill mwy na 85 o wobrau rhyngwladol, Matilda The Musical yw’r sioe gerdd hynod lwyddiannus gan y Royal Shakespeare Company, sydd wedi’i hysbrydoli gan lyfr poblogaidd yr awdur digyffelyb Roald Dahl.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr
Daily Telegraph, Independent, Guardian, Mail on Sunday, Evening Standard, Independent, Sunday Express, Time Out, The Times


Gyda llyfr gan Dennis Kelly a chaneuon gwreiddiol gan Tim Minchin, mae Matilda The Musical yn dilyn hynt a helynt merch glyfar sydd â dychymyg lliwgar, wrth iddi geisio newid ei thynged, hyd yn oed os oes rhaid iddi chwarae triciau er mwyn gwneud hynny.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Easily the standout musical of the decade”

Sunday Times
Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Hilarious, moving, glorious”

Daily Telegraph

Bydd Matilda yn teithio ledled y DU am y tro cyntaf erioed, ac rydyn ni’n edrych ymlaen at ei chroesawu i’r Ganolfan dros y Nadolig yn 2018.

Canllaw Oed: 6+ (Dim plant dan 2 oed)
Yn cynnwys goeludau strôb a thrawiadau uchel.

Hyd y Perfformiad: Tua 2 awr a 35 munud (yn cynnwys 1 egwyl)

YSGOLION

£18 — Tocyn athro am ddim gyda phob 10 disgybl. Ffôn 029 2063 6464.

Dan 16 Oed, Myfyrwyr a pobl dros 60 oed

£5 — Yn amodol ar argaeledd. 1 tocyn plentyn gydag un oedolyn sy'n talu'n llawn.


Bydd nifer cyfyngedig o docynnau £5 i rheiny sy'n 16 - 25 oed ar gael o 10am ar ddiwrnod bob perfformiad.*


*Dim ond ar gael i brynu mewn person a dros y ffon (029 2063 6464). Ddim ar gael i brynu ar lein. Bydd angen i bawb yn y grŵp fod yn 16 – 25 oed. Bydd angen tystiolaeth o oedran am bob tocyn unigol wrth gasglu.Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd


Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Theatr Donald Gordon

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon