Nelson Mandela: The Centenary Exhibition 2018

Glanfa

5 Hydref – 18 Tachwedd 2018

Nelson Mandela: The Centenary Exhibition 2018

5 Hydref – 18 Tachwedd 2018

Glanfa

Mae 2018 yn nodi can mlynedd ers genedigaeth yr arweinydd eiconig, Nelson Mandela, gyda’r arddangosfa yma ynglŷn â’i fywyd, ei yrfa a’i frwydr dros gydraddoldeb a chyfiawnder.

Wedi’i eni a’i fagu mewn pentref gwledig, ymunodd Nelson Mandela â Chyngres Genedlaethol Affrica ble daeth yn arweinydd yn y frwydr yn erbyn apartheid.

Ar ôl dioddef bywyd ar ffo, nifer o achosion gwleidyddol hir yn ei erbyn, ac yn y pendraw 27 mlynedd yn y carchar, fe ddatblygodd Mandela ddoethineb dwys a’r gallu arbennig i gysylltu ag eraill. Yn ei eiriau enwog ei hun, dywedodd o’i frwydr ef ac eraill yn erbyn apartheid ‘I learned that courage was not the absence of fear, but the triumph over it.’

Nid ei syniadau yn unig, ond hefyd ei bersonoliaeth fawrfrydig a’i wydnwch a alluogodd Mandela i arwain De’r Affrig drwy gyfnod cythryblus o newid. Yn 1994 fe’i hapwyntiwyd yn brif weinidog, y cyntaf i gael ei ethol yn ddemocrataidd yn hanes y wlad.

Fe drawsnewidiodd y dirwedd wleidyddol, yn wladol ac yn fyd eang, gan ddod yn un o unigolion mwyaf dylanwadol a phwysig yr 20fed ganrif. Mae gweledigaeth Mandela yn parhau i fod yn berthnasol ac ysbrydoledig yn ein byd cythryblus ni hyd heddiw.

Mae’r Ganolfan yn falch o gynnal yr arddangosfa yma gan Apartheid Museum, Anti-Apartheid Movement Archives a Southbank Centre.

Cyflwynir yn

Glanfa

Digwyddiadau Cysylltiedig

{{event.prefix}}

{{event.title}}

{{event.suffix}}