Mums and toddlers

Sadyrnau i'r Teulu

Glanfa

Dydd Sadwrn

Sadyrnau i'r Teulu

Ar y mwyafrif o Sadyrnau, drwy gydol y flwyddyn, byddwn ni’n cynnal gweithdai crefft i'r teulu.

11am – 4pm

Yn ardal y Lanfa, dan ofal tîm o hwyluswyr dwyieithog, rydyn ni'n annog pawb i ddangos eu doniau creadigol a chreu rhywbeth arbennig gyda'i gilydd mewn man diogel a chefnogol.

Mae'r sesiynau yma i bawb o bob oed: mamau, tadau, neiniau a theidiau, oedolion cyfrifol, gwarcheidwaid, brodyr a chwiorydd.

Does dim angen cofrestru, gallwch alw heibio wrth basio os oes gennych awr i'w llenwi gyda'r plantos.

Gallwch greu eich barcud eich hunan, neu ffenestr wydr amryliw; gallwch fowldio anghenfil clai neu dorchi llewys a chael hwyl mewn parti paent sbwng.

Mae'r sesiynau yma'n addas i blant 3 oed ac uwch. Does dim uchafswm oedran, ond does dim modd gadael plant ar eu pennau'u hunain.

Mae'r sesiynau'n rhad ac am ddim i chi gymryd rhan ac i greu rhywbeth, a gallwch aros am faint fynnoch

Datblygwyd ein rhaglen i deuluoedd er mwyn rhoi cyfle ichi allu bod yn greadigol gyda'ch gilydd, ac i alluogi plant o oedran ifanc: i fod yn rhydd i fynegi'u hunain, i ddysgu datrys problemau, i gydweithio ac i rannu a gwneud ffrindiau, wrth iddyn nhw greu eu darn unigryw nhw o gelf.

Cyflwynir yn

Glanfa

Teuluoedd

Gweld popeth

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

Mums and toddlers

Sadyrnau i'r Teulu

The Lion King

Oi Frog & Friends!

Channel 5 & Nett UK yn Cyflwyno

Milkshake! Live – Milkshake Monkey's Musical

The Lion, The Witch and the Wardrobe

Mischief and Mystery in Moominvalley

Gweithdy crefft i'r teulu cyfan

Chwedlau a Champweithiau