Mums and toddlers

Sadyrnau i'r Teulu

Glanfa

Dydd Sadwrn

Sadyrnau i'r Teulu

Ar y mwyafrif o Sadyrnau, drwy gydol y flwyddyn, byddwn ni’n cynnal gweithdai crefft i'r teulu.

11am – 4pm

Yn ardal y Lanfa, dan ofal tîm o hwyluswyr dwyieithog, rydyn ni'n annog pawb i ddangos eu doniau creadigol a chreu rhywbeth arbennig gyda'i gilydd mewn man diogel a chefnogol.

Mae'r sesiynau yma i bawb o bob oed: mamau, tadau, neiniau a theidiau, oedolion cyfrifol, gwarcheidwaid, brodyr a chwiorydd.

Does dim angen cofrestru, gallwch alw heibio wrth basio os oes gennych awr i'w llenwi gyda'r plantos.

Gallwch greu eich barcud eich hunan, neu ffenestr wydr amryliw; gallwch fowldio anghenfil clai neu dorchi llewys a chael hwyl mewn parti paent sbwng.

Mae'r sesiynau yma'n addas i blant 3 oed ac uwch. Does dim uchafswm oedran, ond does dim modd gadael plant ar eu pennau'u hunain.

Mae'r sesiynau'n rhad ac am ddim i chi gymryd rhan ac i greu rhywbeth, a gallwch aros am faint fynnoch

Datblygwyd ein rhaglen i deuluoedd er mwyn rhoi cyfle ichi allu bod yn greadigol gyda'ch gilydd, ac i alluogi plant o oedran ifanc: i fod yn rhydd i fynegi'u hunain, i ddysgu datrys problemau, i gydweithio ac i rannu a gwneud ffrindiau, wrth iddyn nhw greu eu darn unigryw nhw o gelf.

Cyflwynir yn

Glanfa

Teuluoedd

Gweld popeth

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

Mums and toddlers

Sadyrnau i'r Teulu

Hijinx Odyssey

The Curious Muchness of Stuff and Nonsense

Collar and Cuffs

The Christmas Clock

The Lion King

Oi Frog & Friends!

Channel 5 & Nett UK yn Cyflwyno

Milkshake! Live – Milkshake Monkey's Musical

Mischief and Mystery in Moominvalley

RED