Sherrall Morris

The Life and Times of Scarlet Macey

Stiwdio Weston

30 Tachwedd 2018

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London The Life and Times of Scarlet Macey {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-375

Sherrall Morris

The Life and Times of Scarlet Macey

30 Tachwedd 2018

Stiwdio Weston

Ar yr wyneb, mae Scarlet yn ymddangos fel menyw annibynnol, benderfynol – a brawychus hefyd ambell waith. Mae ganddi ddigon i'w ddweud wrth iddi ruthro o gwmpas yn ei chadair Salsa Quickie.

Ond mae sawl ochr arall i fywyd Scarlet, sy'n gudd i'r byd mawr y tu allan. Mae ei theulu'n gallu bod yn ormod, dydyn nhw ddim yn deall. Ac mae ei ffrind gorau Jason, Jason y mae'n ei garu fel brawd, yn ei gyrru'n wallgof bron bob dydd.

Yn fwy na dim, mae Scarlet yn cael trafferth wrth chwilio am gariad. Fe hoffai gael ei gweld fel menyw rywiol, ond mae'n anodd bod yn rhywiol pan fo angen cynllunio pob eiliad o'r dydd, heb obaith gallu gwneud dim byd annisgwyl wrth i'r awydd godi.

Dewch i gwrdd â Scarlet yn ei siop Cymhorthion ac Offer Oedolion, rhowch gynnig ar y nwyddau a mwynhewch gipolwg ar fywyd ac amserau Scarlet Macey.

Wedi'i hysgrifennu a'i pherfformio gan Sherrall Morris

Cyfarwyddwr: Chelsey Gillard
Cynlluniwr: Kate Verity
Delwedd gan Christine Pitts

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston