This is Not a Safe Space

Jackie Hagan a Big Feast

This is Not a Safe Space

Stiwdio Weston

1 Rhagfyr 2018

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London This is Not a Safe Space {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-272

Jackie Hagan a Big Feast

This is Not a Safe Space

1 Rhagfyr 2018

Stiwdio Weston

Mae toriadau i fudd-daliadau'n parhau ac mae'r dyfodol yn edrych yn dywyll, felly sut medrwn ni ddal sylw pobl, gwneud iddyn nhw eistedd ar flaen eu seddi a phoeni heb iddyn nhw flino'n lan ar yr un hen stori? 

Mae gan y bardd a'r gwneuthurwaig theatr arobryn, Jackie Hagan, ffraethineb y stryd a chalon o'r ystâd tai cyngor. Yn adnabyddus am ei hiwmor cynnes, mae'n dod i'r afael a bywyd ar fuddion anabledd, bywyd o chwilio a cholli allan, doctoriaid a wardiau seiciatreg, dynion llawn bravado a mamau sy'n gwybod be' di be' - a'r rhagdybiaethau gwnawn am bopeth.

Mae Jackie wedi cynnal cyfweliadau gydag 80 person anabl o bob cornel o'r wlad ac mae'r sioe yn cynnwys eu lleisiau go iawn. Nid straeon trist ydy'r rhain - maen nhw'n fywydau wedi'u byw i'r eithaf llawn hiwmor pigog a balchder. Mae Jackie yn ymblethu'r straeon yma gyda barddoniaeth a hanesion, gan ddathlu'r rhyfedd, y simsan, y gwyllt a'r gwydn.

Byddwch yn barod i gymryd rhan, pypedwaith wedi'i neud â llaw, barddoniaeth doniol, ac un isddosbarth heb goes yn llywio'r sioe.

“fierce use of humour teamed with passionate insight about working-class life”

Mancunion

“a perfect antidote to programs like Benefits Street”

Disability Arts Online

Comisiynwyd a chefnogwyd gan Unlimited, yn dathlu gwaith artistiaid anabl, gyda nawdd gan Arts Council England. Cefnogwyd gan nawdd gan BlueSCI Wellbeing, Contact a Full Circle Arts.
Cynhyrchwyd gan Big Feast.

 

Hyd y sioe: 55 mins

Canllaw Oed 14+

Yn cynnwys iaith gref

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Stiwdio Weston

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston