Neontopia ar y cyd â Canolfan Mileniwm Cymru

Tuck

Bar Cabaret ffresh

24 Hydref – 3 Tachwedd 2018

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Tuck {{::on_sale_date.label}} Bar Cabaret ffresh MM/DD/YYYY 15 event-277

Neontopia ar y cyd â Canolfan Mileniwm Cymru

Tuck

24 Hydref – 3 Tachwedd 2018

Bar Cabaret ffresh

Pan fo Patsy Thatcher, hoelen wyth byd Drag Caerdydd, yn penderfynu troi cefn ar ei gyrfa, mae’i ffrindiau’n wynebu gwirioneddau erchyll. Pa mor derfynnol fydd ei phenderfyniad?

Tuck yw cynhyrchiad sîcwin-tastig, amlieithog newydd Neontopia, yn llawn gorfoledd a galar, fydd yn defnyddio anthemau cyfarwydd a chaneuon gwreiddiol i godi’r tô… cyn ei chwalu’n ddeilchion.

Yn dilyn eu cyd-gynhyrchiad o ddrama Alun Saunders, A Good Clean Heart, daw Neontopia nôl i Ganolfan Mileniwm Cymru â’u cynhyrchiad sîcwin-tastig, amlieithog newydd, Tuck, wedi’i osod yng nghrombil sîn Drag y ddinas.

Mae Tuck yn gynhyrchiad llawn gorfoledd a galar fydd yn defnyddio anthemau cyfarwydd a chaneuon gwreiddiol i godi’r tô cyn ei chwalu’n ddeilchion.

“Dyma waith ffraeth ac atyniadol”

Lowri Hâf Cooke (A Good Clean Heart)

Teithiau Cyffwrdd cyn bob perfformiad ar gael ar gais. Gwnewch gais am daith cyffwrdd drwy ffonio’r swyddfa docynnau o leiaf 48 awr o flaenllaw.

Canllaw Oed 16+

Bydd y noson agoriadol ar ddydd Mercher 24 Hydref yn un talwch fel y mynnwch. Dewiswch eich tocynnau a gwnewch gyfraniad ar ôl y perfformiad.

Capsiynau Caeedig

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh