Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Canolfan Berfformio Cymru

WORKING

Tŷ Dawns

13 – 15 Rhagfyr 2018

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London WORKING {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-287

Canolfan Berfformio Cymru

WORKING

13 – 15 Rhagfyr 2018

Tŷ Dawns

Mae myfywyr BA Perfformio, BA Theatr Gerddorol, MA Perfformio a MA Theatr Gerddorol yn dod at ei gilydd am y tro cyntaf I berfformio sioe gerdd Stephen Schwartz, "Working", a enwebwyd am Wobr Toby, ac sy'n cynnwys caneuon gan Lin-Manuel Miranda, Craig Camelia a James Taylor.

Mae "Working" yn seiliedig ar lyfr hynod boblogaidd Studs Terkel o gyfweliadau â gweithwyr Americanaidd sy'n rhoi darlun byw o'r dynion a'r menywod y mae'r byd yn eu cymryd yn ganiataol yn aml: yr athro ysgol, y gweithredydd ffôn, y weinyddes, y gweithiwr melin, y saer cerrig a'r wraig tŷ, i roi rhai enghreifftiau.

90 mins

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns