Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Noson Ddawns Ieuenctid

Tŷ Dawns

18 November 2018 - 4pm & 7pm

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Noson Ddawns Ieuenctid {{::on_sale_date.label}} Tŷ Dawns MM/DD/YYYY 15 event-354

Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru

Noson Ddawns Ieuenctid

18 November 2018 - 4pm & 7pm

Tŷ Dawns

Eleni bydd Noson Ddawns Ieuenctid CDCCymru’n dod i’r afael â’r ffyrdd mae dawnswyr ifanc yn mynegi gweledigaeth gynhwysol a chryf am Gymru a’r hyn gall fod yn y dyfodol. Eleni, bydd CDCCymru’n gwahodd 3 grŵp sydd wedi perfformio’n y Noson Ddawns Ieuenctid o’r blaen yn ogystal â phartneriaid CDCCymru, i greu noson sy’n ymgorffori ein gweledigaeth am y Noson Ddawns Ieuenctid eleni.

Bydd pob cwmni’n cael mwyafswm o 10 munud yr un i berfformio ei darn. Bydd cyfle i gynrychiolydd o bob cwmni siarad ychydig am eu cwmni a’r darn cyn iddyn nhw berfformio. Bydd hefyd sesiwn holi ac ateb byr ar ddiwedd y noson lle bydd y gynulleidfa’n gofyn i’r cwmnïoedd amdanyn nhw a’u darnau.

Hyd y sioe: 90 munud 

Cyflwynir yn

Tŷ Dawns