Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Deafinitely Theatre yn cyflwyno

4.48 Psychosis

Gan Sarah Kane

Stiwdio Weston

20 – 23 Tachwedd 2019

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London 4.48 Psychosis {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-639

Deafinitely Theatre yn cyflwyno

4.48 Psychosis

Gan Sarah Kane

20 – 23 Tachwedd 2019

Stiwdio Weston

Oriau mân y bore. Rydych chi ar eich pen eich hun gyda dim ond eich meddyliau. Sut gyrhaeddoch chi yma? A sut ydych chi’n mynd i ddianc?

Drama olaf, ddirdynnol Sarah Kane mewn cynhyrchiad arloesol gan Deafinitely Theatre.

Yn dilyn y rhediad hynod boblogaidd yn 2018, lle gwerthwyd pob tocyn, mae’r cwmni arobryn Deafinitely Theatre yn atgyfodi’r cynhyrchiad amlieithog arbennig yma o ddrama dirdynnol Sarah Kane ar bwnc iechyd meddwl, wedi’i pherfformio mewn Iaith Arwyddion Prydain a Saesneg llafar am y tro cyntaf erioed.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Sheer courage and passion...an intelligent production of a daringly experimental play”

The Times

Deafinitely Theatre yw’r theatr gyntaf yn y DU i gael ei lansio a’i harwain gan bobl fyddar; mae’r cwmni’n llwyfannu cynyrchiadau o ddramâu clasurol a chyfoes ar gyfer cynulleidfaoedd sy’n fyddar ac yn clywed, gan gyfuno adrodd straeon mewn modd gweledol drwy Iaith Arwyddion Prydain gydag uniongyrchedd yr iaith lafar.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“Essential viewing”

Theatre Weekly

Cyd-gynhyrchiad gyda’r New Diorama Theatre. Gyda chefnogaeth gan y Wellcome Trust a Chyngor Celfyddydau Lloegr.

Canllaw oed: 16+ (dim mynediad i rai dan 13)

Yn cynnwys iaith gref, effeithiau tarth a goleuo strôb, ac yn archwilio materion yn ymwneud ag iechyd meddwl, iselder a hunanladdiad.

Sgwrs holi ac ateb ar ol y sioe yn yr awditoriwm 12 Ebrill, am ddim y sioe.

Hyd y perfformiad: tua 1 awr 25 munud

Talwch Fel Y Mynnwch (20 Tachwedd)

Beth am fentro? Archebwch docynnau am ddim ar gyfer y sioe yma a phenderfynwch ar y noson faint i dalu, yn unol â’ch mwynhad chi. Cofiwch ddod ag arian parod gyda chi.

Rhagor o wybodaeth am ein Nosweithiau Scratch a Thalu Fel y Mynnwch.

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £3. Aelodaeth.

Myfyriwr

Tocynnau am £10.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Capsiynau Agored

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston