Pen blwydd yn 15

Abseil Codi Arian

a Diwrnod Hwyl i’r Teulu

Canolfan Mileniwm Cymru

8 Mehefin 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Abseil Codi Arian {{::on_sale_date.label}} Canolfan Mileniwm Cymru MM/DD/YYYY 15 event-533

Pen blwydd yn 15

Abseil Codi Arian

a Diwrnod Hwyl i’r Teulu

8 Mehefin 2019

Canolfan Mileniwm Cymru

Ymunwch â ni am brofiad unwaith mewn oes: abseiliwch i lawr blaen ein hadeilad eiconig i godi arian i gefnogi ein gweithgareddau elusennol.

I gymryd rhan yn y profiad anhygoel yma, ar flaen Canolfan Mileniwm Cymru yng nghanol bwrlwm Bae Caerdydd, bydd gofyn i chi dalu blaendal o £25, ac fe fydd targed codi arian o £200.

I’r rheiny sy’n cymryd rhan, bydd yr abseil yn digwydd mewn dau leoliad ar ein hadeilad: bydd y llinell lai yn mynd i lawr ein wal lechi sy’n edrych dros Blas Roald Dahl, a bydd y llinell fwy yn mynd i lawr ein harysgrif enwog ‘Creu Gwir Fel Gwydr O Ffwrnais Awen – In These Stones Horizons Sing’. Bydd y rhai cyntaf i godi dros £200 yn cael cyfle i abseilio i lawr yr arysgrif os dymunant felly.

Nifer cyfyngedig o lefydd ar gael: cadwch eich lle nawr.

Ddim awydd abseilio? Peidiwch â phoeni, bydd toreth o weithgareddau hwyliog yn digwydd ar y llawr, i’w cyhoeddi’n fuan. 

Dave Talbot Adventure Events fydd yn rhedeg yr Abseil Elusennol i ddathlu’n pen-blwydd yn 15 oed.

Ffurflen Feddygol a Gwybodaeth Iechyd

Unwaith y byddwch wedi cadw eich lle, bydd rhaid ichi lenwi y ffurflen feddygol hon. Unwaith y bydd wedi ei llenwi, anfonwch hi at Fay Coles fay.coles@wmc.org.uk.

Darllenwch Amodau a Thelerau Dave Talbot Adventure Events i sicrhau eich bod yn gymwys i gymryd rhan yn yr abseil. 

Rydych Wedi Cadw Eich Lle. Beth Nesaf?

Bydd rhaid ichi e-bostio clwbmail@wmc.org.uk i drefnu eich slot amser ar gyfer yr abseil.

Byddwch yn derbyn e-bost ddwy wythnos ar ôl ichi fwcio gyda phecyn croeso a chofrestru, gan gynnwys gwybodaeth ynghylch beth i’w wisgo a beth i ddod gyda chi ar y diwrnod, amodau a thelerau pellach a manylion ynghylch sefydlu eich tudalen Just Giving.

Pam cefnogi ein her abseilio?

Drwy roi cynnig ar yr her hon, byddwch yn helpu codi arian ar gyfer y Ganolfan (elusen gofrestredig 1060458). Rydym yn gweithio er mwyn lledu gorwelion bob dydd, ac rydym yn cynnig cyfle i bobl ifanc yng Nghymru gael mynediad at y celfyddydau.

Gan weithio mewn partneriaeth â sefydliadau megis Grassroots a Valley Kids, a gwyliau fel Boomtown, rydym yn ceisio helpu’r rheiny sydd wedi cael bywydau anodd i brofi’r celfyddydau, a’r boddhad a’r gwelliant i fywyd a ddaw yn sgil hynny.

Am ymholiadau ynghylch y digwyddiad, cysylltwch â clwbmail@wmc.org.uk.

Am ymholiadau eraill ynghylch iechyd a diogelwch, cyfyngiadau tywydd ac yswiriant, cysylltwch â Dave Talbot Adventure Events.

Cyflwynir yn

Canolfan Mileniwm Cymru