Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Bar Cabaret ffresh

18 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Bump/Bully: Double Bill {{::on_sale_date.label}} Bar Cabaret ffresh MM/DD/YYYY 15 event-432

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

18 Ebrill 2019

Bar Cabaret ffresh

Darlleniadau o ddwy ddrama mewn datblygiad wedi eu cyflwyno gan Unsolicited Theatre.

Bump gan Kelly Jones

Yn 15 oed, mae Reggie wedi gadael yr ysgol i fod yn gyd-riant ar gyfer ei nai bach newydd.

Bymtheg mlynedd yn ddiweddarach, mae’r baban wedi tyfu i fod yn rhywun mae hi’n ei gasáu â chas perffaith...

Drama un person newydd yw Bump, sy’n ystyried y drafodaeth am faint o’n personoliaeth ni sy’n dod o natur a faint sy’n dod o’n magwraeth, a hynny mewn byd lle mae hollt wleidyddol mewn unedau teuluol.

Beth os bydd rhywun rydych chi wedi’i fagu yn tyfu i fod yn rhywun rydych chi’n ei gasáu; ai chi sy’n gyfrifol?

Bully gan Tom Wentworth

Mae pobl anabl yn glên. Mae pobl anabl yn garedig. Mae pobl anabl yn ddiniwed. Cywir?

Beth sy’n digwydd pan fydd chwaraewr rygbi hoyw a ffit, Eddie, yn dod yn anabl mewn damwain chwaraeon?

Mae’n grac ac yn rhwystredig, ac yn lle derbyn ei amgylchiadau newydd, mae’n taro allan ac yn troi’n fwli.

Mae Eddie wedi arfer bod ar ben y domen, ond yn fuan iawn mae Eddie’n cael ei hunan ar waelod tomen y rhai anabl.

Wedi’r cyfan, ‘boi newydd’ yw e. Yn fuan iawn, mae’r bwli’n cael ei fwlio...

Monolog ddeifiol newydd am anabledd cyfoes yw Bully.

Mae Bump/Bully yn cael eu cyflwyno gan gwmni theatr newydd Unsolicited, a sefydlwyd gan Kelly Jones a Tom Wentworth i ddweud straeon beiddgar ar gyfer Cymru gyfoes a’r tu hwnt.

Nod Unsolicited Theatre yw cynnal perfformiadau sy’n hygyrch ac yn gynhwysol ar gyfer pawb. Bydd Bump/Bully yn cael ei gapsiynu’n llawn (gan ddefnyddio sgriniau ar y llwyfan) ar gyfer aelodau o’r gynulleidfa sy’n fyddar neu drwm eu clyw.

Rydym yn hapus i ddarparu sgriptiau a rhestr o’r actorion mewn print bras drwy gais ymlaen llaw. I gael gafael ar y rhain neu drafod eich gofynion hygyrchedd ymhellach, e-bostiwch: unsolictedtheatre@gmail.com Byddwn yn gwneud ein gorau i gwrdd â’ch anghenion.

Cefnogir Bully, gan Tom Wentworth, gan MGCFutures

Canllaw oed: 16+

CYNIGION

Aelodau Addewid: gostyngiad o £3.

Cynigion cyntaf i’r felin: ychwanegwch botel o win am £10, neu dewiswch 2 blât bychan ac unai gwydriad o win, peint neu ddiod ysgafn am £15.

Mae’r bar a’r gegin ar agor o 6pm ymlaen ac mae’r sioe yn dechrau am 8pm.

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh