Volcano Theatre, Swansea

Cer i Grafu…sori…GARU!

Cyd-gynhyrchwyd gan Carys Eleri a Chanolfan Mileniwm Cymru

Volcano Theatre

7 Tachwedd 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Cer i Grafu…sori…GARU! {{::on_sale_date.label}} Volcano Theatre MM/DD/YYYY 15 event-730

Volcano Theatre, Swansea

Cer i Grafu…sori…GARU!

Cyd-gynhyrchwyd gan Carys Eleri a Chanolfan Mileniwm Cymru

7 Tachwedd 2019

Volcano Theatre

Cer i Grafu...sori...GARU!
(Addasiad Cymraeg o ‘Lovecraft – Not the Sex Shop in Cardiff’)

Ma’ ‘Lovecraft (Not the Sex Shop in Cardiff)’ yn sioe un fenyw (Carys!), gomedi-gerddorol sy'n trafod y niwrowyddoniaeth sydd tu ôl i gariad ac unigrwydd. Mae'r sioe lwyddiannus hon yn dod yma yn syth ar ôl cyfnod cyffrous yng Ngŵyl Ffrinj Adelaide, Awstralia.

Carys sydd wedi ysgrifennu ac sy’n perfformio ‘Lovecraft (Not the sex shop in Cardiff)’, a ma’ hi ‘di mynd allan o’i ffordd i greu sioe gyda gyment o sbort ag sy’n phosib!

Pwy a wyr y galle gwyddonieth fod yn gyment o hwyl?! Bydd Carys yn eich tywys drwy straeon ei bywyd carwriaethol, liwgar – tra’n canu caneuon i adlewyrchu’r wyddonieth tu ôl i’r holl helyntion megis ei ffefryn ‘Tit Montage’!

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“If Flight of the Conchords was reimagined as a one-woman show, maybe these are the songs they would come up with.”

Western Mail

Gan gyfuno straeon teimladwy am berthnasau – y cyfnodau da, y cyfnodau gwael, a'r cyfnodau hollol ddryslyd – adroddir y sioe bersonol yma gyda digon o sass, siocled, cwtsho a cherddoriaeth cofiadwy. O – a chwerthin. Bydd ‘na ddigon o chwerthin.

Dewch i ddarganfod sut mae cariad yn gweithio y tu mewn i ni i gyd, pam ei fod yn achosi inni wneud pethau boncyrs, a pham mai cwtsho yw'r ateb.

.....Twll dy dîn di Epidemig Unigrwydd! Ma Carys yn dynn ar dy ôl di!

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Hilariously relatable, a really special intimate evening”

Theatre Full Stop

Enillydd yr wythnos am y Cabaret Gorau yng Ngŵyl Ffrinj Adelaide 2019
Cynhyrchiad Bach Gorau'r British Theatre Guide 2018

Enwebwyd Carys am wobr BAFTA Cymru am yr Actores Orau, dewiswyd hi ar gyfer Lleisiau Cymru BBC Writers Room, ac enillodd wobr am yr Actores Orau yng Ngwobrau Theatr Cymru.

Canllaw oed: 16+ (Yn cynnwys iaith gref a themâu sy’n addas i oedolion)

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr

Perfformir yn Gymraeg.

Cynigion I Aelodau

Gostyngiad o £3. Aelodaeth.

Cynigion yn seiliedig ar seddi penodol, dyraniadau ac argaeledd.

Capsiynau Agored

Cyflwynir yn

Volcano Theatre