Class

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

Stiwdio Weston

1 - 4 Mai 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Class {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-487

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

1 - 4 Mai 2019

Stiwdio Weston

Dwi’n casáu stafelloedd dosbarth. Maen nhw’n codi ofn arna i erioed. Ers fy mod i’n blentyn bach.

Mae Jayden, mab Brian a Donna, yn naw mlwydd oed, ac mae pethe’n anodd iddo. Dyna mae ei athro’n ei ddweud. Mae Mr McCafferty yn meddwl y dylai Jayden fynd i weld seicolegydd. Ond doedd Brian a Donna erioed yn hoff o’r ysgol, na chwaith o athrawon. Ydyn nhw’n mynd i roi eu ffydd yn yr athro yma? Ac a ddylen nhw?

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“An exceptional piece of theatre”

The Wee Review

Dyma ddrama ddoniol a chraff, sydd wedi derbyn adolygiadau gwych. Gwerthodd pob tocyn yn ystod y rhediad yn Abbey Theatre ac fe dderbyniodd y wobr 'Fringe First' yng Nghaeredin. Dyma ysgrifennu newydd o Iwerddon ar ei orau.

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“An inspired look at society through the prism of a parent-teacher meeting”

The Sunday Times

Cefnogir Class gan Culture Ireland.

  

Cynigion

Tocynnau am £10 ar gael i aelodau Addewid.

Canllaw Oed: 14+ (yn cynnwys iaith gref)

Hyd y perfformiad: oddeutu 1 awr a 25 munud

Talwch Fel Y Mynnwch (1 Mai)

Beth am fentro? Archebwch docynnau am ddim ar gyfer y sioe yma a phenderfynwch ar y noson faint i dalu, yn unol â’ch mwynhad chi. Cofiwch ddod ag arian parod gyda chi.

Rhagor o wybodaeth am ein Nosweithiau Scratch a Thalu Fel y Mynnwch.

Stiwdio Weston

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera a 4Pi Production Commission ar gyfer Gŵyl Diffusion 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows

Drag Ar Waith

Noson Scratch

On The Bench

Comedy Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?