Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Am ddim

Dilynwch lwybr y Llwynog

Glanfa

28 Hydref – 2 Tachwedd, 11am – 4pm

Am ddim

Dilynwch lwybr y Llwynog

28 Hydref – 2 Tachwedd, 11am – 4pm

Glanfa

Mae’r fam wedi colli ei llwynogod bach. Allwch chi ei helpu i ddod o hyd iddyn nhw dros yr hanner tymor? 

Dewch i’r Ganolfan, crëwch guddwisg anifeilaidd, cwblhewch y gweithgareddau a chwiliwch amdanyn nhw.

Wedi cynhyrchu mewn partneriaeth â Opera Cenedlaethol Cymru, A Vixen’s Tale profiad realiti estynedig. Camwch i fyd The Cunning Little Vixen wrth i chi droedio ar drywydd y cadno. 

Canllaw oed: Addas ar gyfer bob oedran

Cyflwynir yn

Glanfa