Dirty Protest yn cyflwyno:  A Monday Mixed Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Stiwdio Weston

15 Mai 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-521

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

15 Mai 2019

Stiwdio Weston

Ffansi noson Lun fudur? Ymunwch â chriw Dirty Protest wrth inni ddathlu a chael blas ar rai o dalentau ysgrifennu mwyaf cyffrous Cymru. Agorwch botelaid o gwrw, ‘steddwch yn ôl a gadewch inni eich difyrru.

Ers 2007, Dirty Protest yw’r cwmni i’w ddilyn er mwyn gweld y sêr mawr nesaf yn ffurfafen ysgrifennu ac actio.

Gan chwalu’r rhwystrau i’r theatr, maent wedi perfformio mewn iyrtiau (yurts), siopau cebab, tafarndai a chlybiau, a chychwyn chwyldro newydd ym myd ysgrifennu theatr yng Nghymru.

Maent wedi cyd-weithio gyda mwy na 200 o ysgrifenwyr ers hynny a llwyfannu’r ysgrifennu Cymreig newydd gorau ar draws y DU ac yn rhyngwladol.

“There are few people in Wales making theatre this exciting in Wales today”

The Guardian

Talwch Fel y Mynnwch

Rhagor o wybodaeth am ein Nosweithiau Scratch a Thalu Fel y Mynnwch.

Beth am fentro? Archebwch docyn i weld y sioe yma, a phenderfynwch ar y noson faint yr hoffech dalu. Cofiwch ddod â’ch pwrs!

Canllaw oed: 16+

Hyd y perfformiad: Tua 1 awr

Stiwdio Weston

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Iseult Golden a David Horan, mewn cydweithrediad â The Abbey Theatre yn cyflwyno

Class

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows

Drag Ar Waith

Noson Scratch

On The Bench

Comedy Scratch

Dirty Protest yn cyflwyno: A Monday Mixed Scratch

Theatr Gen Creu ar Daith: Pwy ’Sgrifennodd Honna?