Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Dy Gelf Di

Glanfa

Chwefror 25 – Mawrth 2, 11am – 4pm

Dy Gelf Di

Chwefror 25 – Mawrth 2, 11am – 4pm

Glanfa

Rydyn ni wrthi’n trawsnewid cyntedd Glanfa yn oriel gelf newydd sbon, ac mae popeth gennym ni...heblaw am y gwaith celf.

Ymunwch â’n hartistiaid amrywiol a’n curaduron rhyfeddol i greu eich campwaith eich hun – i’w osod ar wal, ar blinth neu yn yr oriel gerfluniau.

Bydd thema newydd bob dydd – o bortreadau a bywyd llonydd i gerfluniau. Cewch becyn yn cynnwys manylion am thema’r dydd, yn ogystal â danteithion a syniadau am beth i’w greu.

Y stiwdio

Dewch i ddechrau hel syniadau ar y stondin sbardun cyn treulio amser gyda’ch teulu yn Y Stiwdio yn creu eich gwaith celf.

Bydd ein harbenigwyr yma i’ch helpu i osod eich gwaith yn yr oriel.

Cofiwch labelu’ch darn, i ni gael gwybod popeth am eich campwaith.

Cadwch lygad barcud am gymeriadau lliwgar o gwmpas y lle, gan gynnwys y beirniad celf, buddsoddwyr, casglwyr, arwerthwr, artistiaid, a grŵp o berfformwyr celfyddyd fyw Norwyaidd.

Ymunwch â ni ar gyfer parti’r agoriad swyddogol ddydd Sadwrn 2 Mawrth am 3pm. Cyfle gwych i chi weld yr arddangosfa gyfan ac i ddathlu eich cyfraniad chi.

Y GORNEL HUNLUN

Cofiwch dynnu llun yn y gornel hunlun, er mwyn bachu ar y cyfle i ennill gwobrau celf gwych, #dygelfdi.

BETH I’W DDISGWYL

Mae ein gweithgareddau i deuluoedd yn gallu bod yn boblogaidd iawn, felly gadewch ddigon o amser, rhag ofn bod ciw.

Bydd y mynediad olaf i’r Stiwdio am 3pm o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac am 12pm ar ddydd Sadwrn, ac mae uchafswm i’r nifer sy’n gallu cymryd rhan, rhag i ni gael ein gwasgu fel sardîns

Rydym yn argymell cyfraniad gwirfoddol o £1 gan bob teulu sy’n cymryd rhan. Rhaid i bob plentyn fod yng nghwmni oedolyn.

Cyflwynir yn

Glanfa