A competition from the Urdd National Eisteddfod

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019

Mynediad Rhagbrofion a Phafiliwn (Theatr Donald Gordon)

Theatr Donald Gordon

27 Mai – 1 Mehefin 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019 {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-493

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2019

Mynediad Rhagbrofion a Phafiliwn (Theatr Donald Gordon)

27 Mai – 1 Mehefin 2019

Theatr Donald Gordon

Gŵyl i bawb o bob oed.

Mae Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd, sy’n un o wyliau teithiol mwyaf Ewrop ar gyfer pobl ifanc, yn ymweld â Bae Caerdydd yn ystod hanner tymor mis Mai.

O stondinau i sesiynau chwaraeon a cherddoriaeth byw, mae Maes yr Eisteddfod yn llawn bwrlwm ac yn ddiwrnod gwych i bawb o bob oed... a’r cyfan oll drwy gyfrwng y Gymraeg. Dyma ŵyl sy’n unigryw i Gymru, felly dewch i gystadlu, i gefnogi ac i fwynhau.

Am y tro cyntaf erioed, bydd mynediad am ddim i faes Eisteddfod yr Urdd eleni.

Er mwyn cael mynediad i ragbrofion a chystadlaethau ym mhob lleoliad cystadlu (gan gynnwys Theatr Donald Gordon) bydd angen i oedolion brynu band braich ddyddiol, ond fe fydd mynediad i gystadleuwyr a phlant o dan 18 yn rhad ac am ddim.

Cynnig cyntaf i'r felin: Band braich oedolyn £13 tan ddiwedd mis Ebrill (£15 o ddechrau mis Mai).

Byddwn yn postio bandiau braich  maes o law.

Bandiau braich yn hanner pris ar ddydd Sadwrn.

Gwybodaeth am fandiau braich

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon

Digwyddiadau Cysylltiedig

{{event.prefix}}

{{event.title}}

{{event.suffix}}