Family Dance Festival

Glanfa

21 & 22 Ebrill 2019: 12pm, 2pm & 4pm

Family Dance Festival

21 & 22 Ebrill 2019: 12pm, 2pm & 4pm

Glanfa

Mae Gŵyl Ddawns i’r Teulu yn cyflwyno awr wib yn llawn dop o ddawns ddifyr a rhyngweithiol gyda thri chwmni proffesiynol o Gymru a grwpiau ieuenctid lleol.

Dewch i weld y dawnswyr anhygoel yn troelli a chwyrlïo, yn powlio a llithro yn y digwyddiad dawns arbennig a dwyieithog yma i’r teulu cyfan sy’n teithio ledled Cymru. Ac yna, dewch i drio rhai o’r symudiadau yn y gweithdai hwyliog sy’n dilyn pob perfformiad. 

Exceeded expectations, a highlight of the Easter holidays

Great interactive element. The kids loved it. Thank you

Thoroughly enjoyable hour! Looking forward to next year’s

Y Rhaglen

‘Super Local Heroes’ - Sioe newydd sbon a gynhyrchwyd yn arbennig gan Bombastic ar gyfer Gŵyl Ddawns i’r Teulu. O’r cysgodion, ar sgwteri symudedd, daw pedwar o uwch-arwyr anisgwyl -i wahodd y gynulleidfa i ddawnsio, i sgwrsio ac estyn gwahoddiad i ni fynd ar wibdaith swreal a llawn hwyl i helpu cymdogaethau ledled y wlad. Dewch i gymryd rhan, a dewch gyda ni ar antur ddawns anhygoel. Bydd yr  uwch-arwyr hynod yma’n galwnhw nôl a mlaen drwy’r sioe i gyflwyno’rcwmnïau gwadd, sy’n cynnwys…

Sweetshop Revolution, gyda I am 8’ - darn swynol, hoffus a thelynegol gyda phedwar o ddawnswyr. Cafodd ei gomisiynnu’n wreiddiol gan Sadler’s Wells Llundain a The Place. Cawn ein cario i fyd lle mae straeon plant a bywydau’r dawnswyr yn plethu’n daith ryfeddol a lle cawn ddarganfod sut brofiad yw bod rhwng  8 a 28 oed.

A hefyd...

Kitsch & Sync Collective - Cwmni cydweithredol o Gaerdydd sy’n creu theatr a pherfformiadau dawns rhyfedd a rhyfeddol ac weithiau, od ac anisgwyl. Mae Kitsch & Sync yn perfformio’n gyson mewn gwyliau ledled y Deyrnas Unedig. Yn ‘Hello Buoys’ cawn ddilyn hynt a helynt tair boneddiges. Maen nhw ar antur forwrol, ond does ganddyn nhw ddim cwch. Er eu bod nhw’n trio camu’n ofalus ar flaenau eu traed maen nhw’n creu tipyn o sblash a stwr. Maen nhw’n chwilio am gapten i’w llywio i draethau melyn tesog. A fydd y boneddigesau bendigedig yma’n llwyddo i ffeindio eu ffordd?  Ydyn nhw ar y trywydd iawn i’r trofannau, neu ydyn nhw wedi colli’r ffordd yn llwyr?

Bydd grwpiau dawns ifanc lleol yn cyfrannu elfennau arbennig ychwanegol i’r sioe - gydag amrywiaeth o arddulliau dawns. Dyma gyfle gwych i weld dawnswyr talentog ifanc yn disgleirio.    

Dim angen archebu ymlaen llaw

Yn addas i bob oed

Mae sioeau gyda Sain Ddisgrifiad yn Gymraeg a Saesneg ar gael. Rhowch wybod os oes angen setiau pen arnoch. Bydd y Teithiau Cyffwrdd yn cychwyn 15 munud cyn dechrau’r sioe.

Sioeau gyda’r dehonglydd Iaith Arwyddion Prydain (BSL), Sami Thorpe. Am fanylion gweler y rhaglen.

Mae Gŵyl Ddawns i’r Teulu yn gynhyrchiad ar y cyd rhwng Bombastic, Coreo Cymru a Chanolfan Mileniwm Cymru mewn cydweithrediad gyda Chapter a Chanolfan Gelfyddydau’r Memo. Mae’n derbyn cefnogaeth trwy raglen Loteri Genedlaethol Cyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru.

Iaith Arwyddion Prydeinig (BSL)

Sain Ddisgrifiad

Teithiau Cyffwrdd

Cyflwynir yn

Glanfa