AM DDIM

Gaia

Glanfa

20 Gorffennaf - 1 Medi 2019

AM DDIM

Gaia

20 Gorffennaf - 1 Medi 2019

Glanfa

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae’r Ddaear yn edrych o’r gofod? Does dim angen i chi archebu taith ddrud i’r gofod yr haf yma, oherwydd mae’n planed i’w gweld am ddim fan hyn yn y Ganolfan.

Bydd Luke Jerram yr artist celf osod, yn dod â Gaia – ei waith celf teithiol anhygoel – i’r Ganolfan ar 20 Gorffennaf 2019 am chwech wythnos.

Mae Gaia yn anferth – mae’n mesur saith metr (23 troedfedd) mewn diamedr – ac yn dangos delweddau manwl 120dpi gan NASA o arwyneb y Ddaear, fel bod modd i chi weld ein planed yn arnofio mewn 3D y tu mewn i gyntedd Glanfa.

Mae’r gwaith celf 1.8 miliwn gwaith yn llai na’n planed go iawn ni, gyda phob centimedr o’r cerflun – sy’n cael ei oleuo oddi mewn – yn disgrifio 18km o arwyneb y Ddaear.

Mewn mytholeg Roegaidd mae Gaia yn personoli’r Ddaear, y Fam Ddaear a mam hynafol bywyd yn ei gyfanrwydd.

"I hope visitors to Gaia get to see the Earth as if from space; an incredibly beautiful and precious place. An ecosystem we urgently need to look after – our only home."

Luke Jerram

Trwy sefyll 211m i ffwrdd o’r gwaith celf, gallwch weld y Ddaear fel mae hi’n ymddangos o’r lleuad – fel y gwelodd gofodwyr NASA hi wrth iddyn nhw sefyll ar y lleuad am y tro cyntaf, a syllu’n ôl ar ein smotyn pitw bach ni yn y gofod.

Crëwyd Gaia mewn partneriaeth gyda’r Cyngor Ymchwil ar yr Amgylchedd Naturiol (NERC), Bluedot a'r UK Association for Science and Discovery Centres.

www.my-earth.org

Cyflwynir yn

Glanfa