Gaia

AM DDIM

Gaia

Glanfa

20 Gorffennaf - 1 Medi 2019

AM DDIM

Gaia

20 Gorffennaf - 1 Medi 2019

Glanfa

Ydych chi erioed wedi ystyried sut mae’r Ddaear yn edrych o’r gofod? Does dim angen i chi archebu taith ddrud i’r gofod yr haf yma, oherwydd mae’n planed i’w gweld am ddim fan hyn yn y Ganolfan.

Bydd Luke Jerram yr artist celf osod, yn dod â Gaia – ei waith celf teithiol anhygoel – i’r Ganolfan ar 20 Gorffennaf 2019 am chwech wythnos.

Mae Gaia yn anferth – mae’n mesur saith metr (23 troedfedd) mewn diamedr – ac yn dangos delweddau manwl 120dpi gan NASA o arwyneb y Ddaear, fel bod modd i chi weld ein planed yn arnofio mewn 3D y tu mewn i gyntedd Glanfa.

Mae’r gwaith celf 1.8 miliwn gwaith yn llai na’n planed go iawn ni, gyda phob centimedr o’r cerflun – sy’n cael ei oleuo oddi mewn – yn disgrifio 18km o arwyneb y Ddaear.

Mewn mytholeg Roegaidd mae Gaia yn personoli’r Ddaear, y Fam Ddaear a mam hynafol bywyd yn ei gyfanrwydd.

"I hope visitors to Gaia get to see the Earth as if from space; an incredibly beautiful and precious place. An ecosystem we urgently need to look after – our only home."

Luke Jerram

Trwy sefyll 211m i ffwrdd o’r gwaith celf, gallwch weld y Ddaear fel mae hi’n ymddangos o’r lleuad – fel y gwelodd gofodwyr NASA hi wrth iddyn nhw sefyll ar y lleuad am y tro cyntaf, a syllu’n ôl ar ein smotyn pitw bach ni yn y gofod.

Crëwyd Gaia mewn partneriaeth gyda’r Cyngor Ymchwil ar yr Amgylchedd Naturiol (NERC), Bluedot a'r UK Association for Science and Discovery Centres.

www.my-earth.org

Glanfa

Cyflwynir yn

Glanfa

Teuluoedd

Gweld popeth

Sadyrnau i'r Teulu

Annie

Nativity! The Musical

Madagascar The Musical

AM DDIM

Gaia

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

AM DDIM

Byd rhithwir

Dewch i brofi bydoedd rhithwir anhygoel

AM DDIM

Gweithgaredd Carnifal Butetown

AM DDIM

Cartrefu Gwenynod a Bwydo Adar

Yr haf yn y Ganolfan

Gweld popeth

Annie

Madagascar The Musical

Club Tropicana

Taith cefn llwyfan

Clwb Swper

AM DDIM

Gaia

HWYL FFOTOGRAFFIAETH AM DDIM

Tynnwch lun

AM DDIM

Ffrwydradau Hadau!

AM DDIM

Cartrefu Gwenynod a Bwydo Adar