Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Unlimited Connects Wales, DI-BEN-DRAW

Gods and Kings

Stiwdio Weston

15 Tachwedd 2019, 7pm

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Gods and Kings {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-765

Unlimited Connects Wales, DI-BEN-DRAW

Gods and Kings

15 Tachwedd 2019, 7pm

Stiwdio Weston

"Ever since I can remember I have always been different… If I take the pill that they have placed in my hand, who will I become?” 

Yn 23 oed, cerddai Paul i mewn i swyddfa seiciatrydd yn credu ei fod naill ai yn Duw, neu'n Frenin. Mae'n gadael gyda diagnosis o Iselder Manig Deubegwn, ac yn gwynebu penderfyniad a fydd yn newid ei bywyd: Cymryd y pil a byw, neu beidio â chymryd y pil a marw.

23 mlynedd yn ddiweddarach; Gods & Kings yn tynnu ar brofiad bywyd go-iawn Paul i adrodd stori gonest, emosiynol, tywyll ond doniol o sut mae byw bywyd wedi'i rheoli gan iechyd meddwl.

Bydd yna sgwrs panel yn dilyn y perfformiad.

Cynnig Aelodau

Gostyngiad o £2 i Ffrindiau. Byddwch yn Ffrind i ni.

Canllaw oed: 16+
Gall y perfformiad cynnwys iaith gref.

Hyd y perfformiad: Tua 2 awr, 5 munud, yn cynnwys egwyl o 10 munud.

Ariennir gan Cyngor Celfyddydau Cymru, Cefnogir gan y National Centre for Mental Health (NCMH)

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston