Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cynhyrchiad Roundhouse mewn cydweithrediad â Briefs Factory

Hive City Legacy

Stiwdio Weston

7 – 8 Tachwedd 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Hive City Legacy {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-640

Cynhyrchiad Roundhouse mewn cydweithrediad â Briefs Factory

Hive City Legacy

7 – 8 Tachwedd 2019

Stiwdio Weston

Gan ddilyn llwyddiant y rhediad yn 2018 yn y Roundhouse, Llundain – lle gwerthwyd pob tocyn – mae femmes Hive City Legacy yn dod â’u sioe gythryblus a grymus i Ganolfan Mileniwm Cymru. 

Mae’r sioe ddychanol yma’n dod â chwedlau croestoriadol a gweithredu cymdeithasol ynghyd i archwilio profiadau femmes croendywyll, gan dalu sylw at hil, rhywioldeb ac iechyd meddwl.

Gallwch ddisgwyl cyfuniad ffrwydrol o acrobateg yn yr awyr, bît-bocsio, y gair llafar a dawnsio cyfoes. Bydd Hive City Legacy yn codi, grymuso ac ad-drefnu’r status quo.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Pollinates the seeds of revolution... [an] explosive and invigorating show”

The Stage

Mae Hive City Legacy yn gynhyrchiad Roundhouse a ddaw i’r Ganolfan mewn cydweithrediad â’r tîm rhyngwladol fu’n gyfrifol am ei greu, sef Lisa Fa’alafi a Busty Beatz o Hot Brown Honey sy’n enwog yn Awstralia, ar y cyd â’r artist hip-hop Yami ‘Rowdy’ Lofvenberg.

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“More than just a show, this is weaponised theatre”

Reviews Hub

    

Canllaw oed: 14+ (dim plant dan 10 oed)

Yn cynnwys peth iaith gref, goleuo strôb, a themâu hiliol a rhywiol.

Hyd y perfformiad: tua 1 awr

Talwch fel y mynnwch (7 Tachwedd)

Beth am fentro? Archebwch docyn i weld y sioe yma, a phenderfynwch ar y noson faint yr hoffech dalu. Cofiwch ddod â’ch pwrs!

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £3.

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston