Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Unlimited Connects Wales, DI-BEN-DRAW

-Ish

Stiwdio Weston

14 Tachwedd 2019

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London -Ish {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-764

Unlimited Connects Wales, DI-BEN-DRAW

-Ish

14 Tachwedd 2019

Stiwdio Weston

Mae -ish yn goreograffi unigol o symud, testun ac archwilio gwrthrychau’r diriogaeth aneglur lle mae dyspracsia – anhwylder cydgysylltu anweledig – yn bodoli rhwng y ddeuoliaeth syml abl / anabl.

Mae’r gwaith newydd grymus, chwareus a gonest yma wedi’i goreograffu a’i ddawnsio gan artist dyspracsig, dyslecsig, ochr yn ochr â chasgliad o wrthrychau: nifer o falŵns heliwm a hopiwr gofod.

Trwy gyfres o bortreadau byw wedi'u perfformio, mae’r gwaith yma’n archwilio ac yn ymgorffori’r gofod rhwng amrywiaeth o ddeuoliaethau deuol.

Trwy gyfrwg dawns egnïol, cerddoriaeth jazz gyffrous a gwrthrychau anystywallt, mae -ish yn dod yn berfformiad dyspracsig o ymdrech go iawn (ac anhrefn byrhoedlog) sy’n ffurfio archwiliad anymddiheurol o fod yn y gofod rhwng dau fyd sy’n blodeuo ac yn ffynnu ar gamweithrediad.

Bydd -ish yn cynnwys dehongliad Iaith Arwyddion Prydain a sain ddisgrifiad

Cynnig Aelodau

Gostyngiad o £2 i aelodau Ffrind. Ymaelodwch

Hyd y sioe: 50 Munud

Canllaw Oedran: 12+

Ysgrifennwyd -Ish gan Aby Watson, comisiynwyd a chefnogwyd gan Unlimited, gyda chyllid oddi wrth Spirit of 2012

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston