Juniper

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Ystafell Ymarfer 3

3 - 5 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Juniper {{::on_sale_date.label}} Ystafell Ymarfer 3 MM/DD/YYYY 15 event-446

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

3 - 5 Ebrill 2019

Ystafell Ymarfer 3

Yn dilyn eu ffilm fulldome ddiweddar a enillodd sawl gwobr, Liminality, bydd y cydweithwyr creadigol o Gaerdydd, Matt Wright a Janire Najera, yn dod at ei gilydd unwaith eto er mwyn cludo cynulleidfaoedd i grombil yr albwm bendigedig Juniper gan Slowly Rolling Camera.

Comisiynwyd Juniper gan Ffotogallery i gael ei ddangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd Diffusion 2019, a’i nod yw astudio’r ffordd mae sain a delweddau symudol yn cyfuno mewn perfformiad byw. Yn y sioe unigryw yma, bydd Slowly Rolling Camera yn perfformio eu trydydd albwm ar ei hyd i gyfeiliant sgôr weledol drochol sydd wedi’i chreu gan 4Pi.

Bydd cynulleidfaoedd yn cael eu cofleidio gan grŵfs jazz eang, trip-hop a seinweddau sinematig Juniper, ac yn cael eu cludo ar yr un pryd i amgylcheddau diffaith a phrysur yng ngwledydd Prydain, Norwy a’r Ffindir.

Diffusion 2019:
Sain+Llun yw thema Diffusion 2019. Mae’r ŵyl yn astudio’r berthynas rhwng sain, ffotograffiaeth a chyfryngau lens, a sut mae sain yn dylanwadu ar drosglwyddo, cyflwyno a darllen delweddau yn ein diwylliant gweledol cyfoes, ac yn yr un modd sut mae cerddoriaeth yn cael ei phrofi gyda’r llygad yn ogystal â’r glust.


Mae Diffusion yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, a Diffusion 2019 fydd pedwerydd rhifyn yr ŵyl. Bydd yn cynnwys rhaglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyraethau, dangosiadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn llefydd a gofodau go iawn a rhithiol.

Canllaw oed: 12+

Hyd: tua awr

Cyflwynwyd yn

Ystafell Ymarfer 3

Perfformiadau i'r Chwilfrydig

Gweld popeth

Cynhyrchiad Theatr Genedlaethol Cymru

Merched Caerdydd / Nos Sadwrn O Hyd

British Paraorchestra

The Nature of Why

Tina May

Miles Davis: The 1950s & Beyond

Against The Grain

Paulus: beta

Fever: Jo Harrop

Rhagflas o Ŵyl Gomedi Machynlleth

Unsolicited Theatre

Bump/Bully: Double Bill

Donna Marie: #MyGagaLife

Ffresh Burlesque

Blah Blah Blah: Stand Up and Slam

Cabarela

House of Broadway

Seayonce

Connie Orff: You're a Vision

Hollie McNish: 2019 Tour

Slowly Rolling Camera & 4Pi Production Commission for Diffusion Festival 2019

Juniper

Dante or Die

User Not Found

If You Don’t Noel Me By Now: Noson yng nghwmni Noel Sullivan

Noson yng nghwmni Mal Pope

Jeff Hooper: Swinging With The Stars

Aleighcia Scott

Lucie Jones - This is Me

Mary Bijou: Fakes It

The Greatest of Shows