Juniper

Slowly Rolling Camera a 4Pi Production Commission ar gyfer Gŵyl Diffusion 2019

Juniper

Ystafell Ymarfer 3

3 - 5 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Juniper {{::on_sale_date.label}} Ystafell Ymarfer 3 MM/DD/YYYY 15 event-446

Slowly Rolling Camera a 4Pi Production Commission ar gyfer Gŵyl Diffusion 2019

Juniper

3 - 5 Ebrill 2019

Ystafell Ymarfer 3

Yn dilyn eu ffilm fulldome ddiweddar a enillodd sawl gwobr, Liminality, bydd y cydweithwyr creadigol o Gaerdydd, Matt Wright a Janire Najera, yn dod at ei gilydd unwaith eto er mwyn cludo cynulleidfaoedd i grombil yr albwm bendigedig Juniper gan Slowly Rolling Camera.

Comisiynwyd Juniper gan Ffotogallery i gael ei ddangos am y tro cyntaf yng Ngŵyl Ffotograffiaeth Ryngwladol Caerdydd Diffusion 2019, a’i nod yw astudio’r ffordd mae sain a delweddau symudol yn cyfuno mewn perfformiad byw. Yn y sioe unigryw yma, bydd Slowly Rolling Camera yn perfformio eu trydydd albwm ar ei hyd i gyfeiliant sgôr weledol drochol sydd wedi’i chreu gan 4Pi.

Bydd cynulleidfaoedd yn cael eu cofleidio gan grŵfs jazz eang, trip-hop a seinweddau sinematig Juniper, ac yn cael eu cludo ar yr un pryd i amgylcheddau diffaith a phrysur yng ngwledydd Prydain, Norwy a’r Ffindir.

Diffusion 2019:
Sain+Llun yw thema Diffusion 2019. Mae’r ŵyl yn astudio’r berthynas rhwng sain, ffotograffiaeth a chyfryngau lens, a sut mae sain yn dylanwadu ar drosglwyddo, cyflwyno a darllen delweddau yn ein diwylliant gweledol cyfoes, ac yn yr un modd sut mae cerddoriaeth yn cael ei phrofi gyda’r llygad yn ogystal â’r glust.


Mae Diffusion yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, a Diffusion 2019 fydd pedwerydd rhifyn yr ŵyl. Bydd yn cynnwys rhaglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyraethau, dangosiadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn llefydd a gofodau go iawn a rhithiol.

Canllaw oed: 12+

Hyd: 1 awr

Cyflwynir yn

Ystafell Ymarfer 3