Who Am I, Again? An Evening with Lenny Henry

Theatr Donald Gordon

16 Tachwedd 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Who Am I, Again? An Evening with Lenny Henry {{::on_sale_date.label}} Theatr Donald Gordon MM/DD/YYYY 15 event-617

Who Am I, Again? An Evening with Lenny Henry

16 Tachwedd 2019

Theatr Donald Gordon

Dewch i dreulio noswaith yng nghwmni’r digrifwr enwog Syr Lenny Henry wrth iddo deithio’i sioe newydd sbon ledled y DU yn ystod yr hydref.

Lenny Henry yw un o’r digrifwyr enwocaf a mwyaf poblogaidd ym Mhrydain, ac mae ei yrfa faith yn cynnwys cyfnodau fel seren rhaglenni teledu plant, ysgrifennwr, cyflwynydd radio, un o gyd-sylfaenwyr Comic Relief ac actor arobryn.

Yn ystod yr hanner cyntaf bydd Lenny’n rhannu straeon ac atgofion doniol a thrist o’i blentyndod mewn ardal ddiwydiannol yng nghanolbarth Lloegr, ei lencyndod, dyddiau ysgol, cyfeillgarwch, cyfrinachau teuluol a hiliaeth ddiflewyn-ar-dafod. Gyda mantra ei fam “H'integration” yn atseinio yn ei glustiau, bydd Lenny yn trafod dechrau ei yrfa gyffrous a’i duedd i boeni’n gyson, ‘Ydw i’n ddigon da? Ai dyma mae’r gynulleidfa eisiau?’

Yn ystod yr ail ran bydd ei ffrind, y darlledwr a’r awdur Jon Canter, yn ei gyfweld ac yn ei holi am ei fywyd a’i yrfa, ac i ddilyn bydd cyfle i’r gynulleidfa ei holi. Dewch i fwynhau’r straeon gonest, doniol a thwymgalon yma, a helpu Lenny i ddatrys yn union ‘Pwy ydw i?’

Canllaw oed: 14+

Hyd y perfformiad: Tua 1 hwr 55 minud

Patti Smith

Cyflwynir yn

Theatr Donald Gordon