Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Am ddim

Hac Bywyd

Codi’r llen ar y Diwydiannau Creadigol

Y Ffatri

5 Hydref 2019, 2 - 10pm

Llwytho…
{{vm.booking_status}}

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Ychwanegu i’r Calendr {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Hac Bywyd {{::on_sale_date.label}} Y Ffatri MM/DD/YYYY 15 event-742

Am ddim

Hac Bywyd

Codi’r llen ar y Diwydiannau Creadigol

5 Hydref 2019, 2 - 10pm

Y Ffatri

Ar ôl llwyddiant y digwyddiad agoriadol y llynedd, mae Life Hack yn dychwelyd gyda mwy o arbenigwyr y diwylliant a gweithdai creadigol ar gael.

Ydych chi erioed wedi meddwl beth sy’n digwydd yn y diwydiant a sut gallwch chi gymryd rhan?

Dyma ddiwrnod ysbrydoledig ar eich cyfer - gweithdai, rhwydweithio, cyfarfod gweithwyr proffesiynol y diwydiant, disgo distaw a bwyd, a’r y cyfan am ddim. 11-25 oed.

Bydd angen archebu lle. Crëwch eich dyfodol.

Ar gyfer unrhyw ymholiadau e-bostiwch alan.humphreys@wmc.org.uk os gwelwch yn dda.

Mae Yn Gryfach Ynghyd yn bartneriaeth rhwng Valleys Kids a Chanolfan Mileniwm Cymru, wedi’i gynllunio i ddarparu cyfleoedd creadigol i bobl ifanc yn y Cymoedd, gyda chefnogaeth gan y Paul Hamlyn Foundation. Wedi’i ddarparu gan Sparc a’n tîm Dysgu Creadigol.

Cyflwynir yn

Y Ffatri