4Pi Productions as part of Diffusion Festival 2019

Liminality

Ystafell Ymarfer 3

6 + 7 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Liminality {{::on_sale_date.label}} Ystafell Ymarfer 3 MM/DD/YYYY 15 event-568

4Pi Productions as part of Diffusion Festival 2019

Liminality

6 + 7 Ebrill 2019

Ystafell Ymarfer 3

Mae’n bleser gan Ffotogallery gyflwyno premiére Liminality fel rhan o Diffusion 2019.

Gwaith dawns ymdrochol cyfoes byw yw Liminality a ddatblygwyd fel rhan o Flwyddyn Diwylliant India y DU. Fe’i gwnaethpwyd yn bosibl drwy gydweithrediad â’r Society for Arts and Technology ym Montréal (SAT).

Mae dawnswyr yn symud o dirluniau diwydiannol i amgylcheddau arfordirol yng Nghymru ac India, gan danlinellu’r tebygrwydd rhwng y ddwy wlad hyn, a’u perthynas gyfnewidiol.

Gan gyfuno dawns gyfoes, cerddoriaeth a ffilmio 360º arloesol mewn gwrthdrawiad o ddiwylliant a thechnoleg, mae Liminality yn cynnig cip ar gylchred parhaus y newid a thrawsnewid o’n hamgylch.

Mae’r prosiect hwn yn gyd-gynhyrchiad rhwng 4Pi Productions a’r Society of Arts and Technology, ac fe’i cefnogir gan Coreo Cymru, Danceworx, British Council Wales, a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru.

Canllaw oed: 12+

Hyd: tua 40 munud 

Diffusion 2019:

Sain+Llun yw thema Diffusion 2019. Mae’r ŵyl yn astudio’r berthynas rhwng sain, ffotograffiaeth a chyfryngau lens, a sut mae sain yn dylanwadu ar drosglwyddo, cyflwyno a darllen delweddau yn ein diwylliant gweledol cyfoes, ac yn yr un modd sut mae cerddoriaeth yn cael ei phrofi gyda’r llygad yn ogystal â’r glust.

Mae Diffusion yn cael ei chynnal bob dwy flynedd, a Diffusion 2019 fydd pedwerydd rhifyn yr ŵyl. Bydd yn cynnwys rhaglen mis o hyd o arddangosfeydd, ymyraethau, dangosiadau, perfformiadau, digwyddiadau a dathliadau mewn llefydd a gofodau go iawn a rhithiol.


Cyflwynir yn

Ystafell Ymarfer 3