Collar & Cuffs

Little Meerkat's Big Panic

Stiwdio Weston

22 a 23 Ebrill 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Little Meerkat's Big Panic {{::on_sale_date.label}} Stiwdio Weston MM/DD/YYYY 15 event-422

Collar & Cuffs

Little Meerkat's Big Panic

22 a 23 Ebrill 2019

Stiwdio Weston

Ymunwch yn yr antur gerddorol amlsynhwyraidd arobryn Little Meerkat yn y Kalahari a darganfyddwch sut i ymdopi â theimladau mawrion.

Mae’n ddiwrnod mawr yn niffeithdir Kalahari: diwrnod cyntaf Little Meerkat ar ddyletswydd gwyliwr ydyw. Ond, unwaith mae’n dringo’r goeden wylio mae’n teimlo bod yr holl brofiad braidd yn ormod iddo ac mae’n syrthio i gysgu. Pan mae’n deffro, mae ei gyfeillion a theulu syrcat i gyd wedi mynd, sy’n codi braw mawr arno!

Gyda chymorth eliffant caredig a mwnci doeth, ydy e’n gallu dysgu i deimlo’n llonydd a dod o hyd i’r syrcatiaid coll? Dyma stori fach i helpu pawb i weld, clywed, arogli, blasu a theimlo’r hyn sy’n digwydd yn eu hymenyddiau a’u cyrff pan fo’ emosiynau’n mynd yn ormod.

Yn seiliedig ar y llyfr gan yr arbenigwraig magu plant a thrawma mawr ei chlod, Jane Evans.

 

Perfformiad a sesiwn chwarae synhwyraidd, addas i blant 0 – 7 a phlant ag anghenion arbennig.

Pob perfformiad yn ymlaciedig gyda chanu geiriau allweddol.
Hyd y sioe: tua 45 munud

Cynigion

Aelodau Addewid yn cael tocynnau £5 (mwyafswm 4 y person)

Cyflwynir yn

Stiwdio Weston