Shw'mae

Siarad Cymraeg? Visit the Welsh site.

Dewch i mewn

Cer i Grafu...sori ...GARU!

Cyd-gynhyrchiad gan Carys Eleri a Chanolfan Mileniwm Cymru

Bar Cabaret ffresh

28 – 30 Tachwedd 2019

Llwytho…
Gwerthu Allan

{{::on_sale_date.formatted_date}}

{{::on_sale_date.label}}

Add to Calendar {{::on_sale_date.on_sale_date_moment.format('DD/MM/YYYY HH:mm')}} Europe/London Cer i Grafu...sori ...GARU! {{::on_sale_date.label}} Bar Cabaret ffresh MM/DD/YYYY 15 event-629

Cer i Grafu...sori ...GARU!

Cyd-gynhyrchiad gan Carys Eleri a Chanolfan Mileniwm Cymru

28 – 30 Tachwedd 2019

Bar Cabaret ffresh

Yn ffres o ŵyl Ffrinj Adelaide yn Awstralia, mae ‘Cer i Garu!’ yn sioe gomedi-gerddorol un fenyw, sy'n trafod niwrowyddoniaeth cariad ac unigrwydd.

Wedi’i hysgrifennu a’i pherfformio gan Carys Eleri, dyma sioe hollol boncyrs yn llawn hwyl a sbri a gwyddoniaeth ddifyr. Bydd Carys yn ein tywys ni ar daith ei bywyd lliwgar drwy lygaid cariad ac unigrwydd i gerddorieth amrywiol iawn – o jazz i grime gyda power-ballad o’r 80au i broffil Tinder! 

Mae hyn yn graddio 5 allan o 5 sêr

“If Flight of the Conchords was reimagined as a one-woman show, maybe these are the songs they would come up with.”

Western Mail

Drwy’r gomedi, mae’n rhannu straeon teimladwy iawn – y cyfnodau da, y cyfnodau gwael, a'r cyfnodau hollol ddryslyd. Adroddir y sioe bersonol yma gyda digon o sass, siocled, cwtsho a thiwns cofiadwy iawn.

Twll dy dîn di, epidemig unigrwydd! Mae Carys yn dynn ar dy ôl di! 

Mae hyn yn graddio 4 allan o 5 sêr

“Mae angen mwy o sioeau sy’n gwneud i ni deimlo’n hapus. A mwy o Carys Eleri.”

Bethan Gwanas

Canllaw oed: 16+ (yn cynnwys iaith gref a a chynnwys sy'n addas i oedolion)

Hyd y perfformiad: tua 1 awr

Dyma addasiad Cymraeg o ‘Lovecraft. Nodwch os gwelwch yn dda, perfformir sioeau nos Iau 28 a nos Wener 29 Tachwedd yn Saesneg; perfformir sioe nos Sadwrn 30 Tachwedd yn Gymraeg.

Cynigion aelodau

Gostyngiad o £3. Aelodaeth.

Cynigion yn seiliedig ar dyraniadau ac argaeledd.

Bwyd a diod

Ychwanegwch bryd o fwyd a diod i’ch archeb am £15 fesul person. Mae’r bar a’r gegin ar agor o 6pm ymlaen ac mae’r sioe yn dechrau am 8pm.

Cyflwynir yn

Bar Cabaret ffresh